Gå til indhold

Østre Landsret har afsagt dom i Bente Klarlund Pedersens UVVU-sag

18. februar 2015
Østre Landsret har givet professor, dr. med. Bente Klarlund Pedersen medhold i, at hun ikke har handlet videnskabeligt uredeligt.

Professor, dr. med. Bente Klarlund Pedersen har indbragt Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredeligheds (UVVU)  afgørelse fra august sidste år for domstolene. Afgørelsen vedrører genanvendelse af biopsimateriale, forsøgsprotokol, billedmanipulation, m.v.

Østre Landsret har den 18. februar 2015 afsagt dom i sagen. Landsretten finder overordnet, at det på baggrund af bevisførelsen ikke kan lægges til grund, at Indklagede havde handlet videnskabeligt uredeligt.

Dommens hovedkonklusioner er:

  • Indklagedes påstand om, at visse medlemmer af UVVU ikke var berrettiget til at deltage i behandlingen af sagen, afvises.
  • UVVU frifindes for Indklagedes påstand om, at udvalgets afgørelser af 18. december 2013 og 28. august 2014 er ugyldige for så vidt de går ud på, at Indklagede har handlet videnskabeligt uredeligt.
  • Indklagedes påstand, hvorefter udvalgets afgørelse af 28. august 2014 ophæves for så vidt den går ud på, at Indklagede har handlet videnskabeligt uredeligt, tages til følge.
  • UVVU skal betale delvise sagsomkostninger.

Handlinger tilknyttet webside