Gå til indhold

Analyse af køns- og ligestillingsudfordringer i forskningen i et internationalt perspektiv

08. oktober 2015
Der er udenlandske erfaringer at trække på, hvis man vil fremme en bedre ligestilling i forskning. Det viser en international analyse, som Oxford Research har udarbejdet for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR).

Med udgangspunkt i analysen fra Oxford Research, har DFiR netop givet sin afrapportering på analysen til uddannelses- og forskningsministeren i rapporten ’Et internationale perspektiv på køns- og ligestillingsudfordringer i forskningen’.

Fra den internationale analyse af ligestilling i forskning i Finland, Nederlandene, Schweiz og Østrig konstaterer DFiR, at lande, der fra central side har haft fokus på at fremme ligestilling i forskning, øger andelen af kvindelige professorer.

Fra international side ses også, at fokus flytter sig fra at få den enkelte kvindelige forsker ind i forskningsverdenen til at forskningsverdenen skal have rammebetingelser, der er attraktive for kvindelige forskere. Endelig konstaterer rådet, at der er mange erfaringer med programmer med økonomiske incitamenter.


Kontakt formand for DFiR, Jens Oddershede
e-mail jod@sdu.dk tlf. +4540401097

Sekretariatschef Karin Kjær Madsen
e-mail kkm@fi.dk tlf. +4525186638


DFiR på Twitter

Husk, at du kan få hurtig adgang til de nyeste DFiRbrief ved at følge DFiR på Twitter:  


 

Handlinger tilknyttet webside