Gå til indhold

Få del i 22 millioner euro til udlandsophold og uddannelsessamarbejde med Erasmus+

07. december 2015
I 2016 kan danske uddannelsesinstitutioner og organisationer søge Erasmus+ om tilskud for millioner af euro til udvekslings-, praktik- og undervisningsophold for elever, studerende og ansatte - eller til europæiske samarbejdsprojekter om uddannelse. Ansøgningsfristen nærmer sig.

Uddannelsesinstitutioner og organisationer på tværs af sektorer kan nu søge om tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter i 2016 gennem EU´s uddannelsesprogram Erasmus+.

Programmet giver blandt andet tilskud til, at institutioner og organisationer tilrettelægger projekter, hvor elever og studerende kan tage på udvekslings- eller praktikophold i Europa. 

Derudover kan institutioner og organisationer få tilskud til at sende medarbejdere og ansatte på uddannelsesophold for eksempelvis at følge en international kollega i arbejdet på en uddannelsesinstitution i et andet land.

22 millioner til danske ansøgere

Erasmus+ giver også tilskud til europæiske samarbejdsprojekter mellem danske institutioner og organisationer og europæiske institutioner og erhvervsliv – de såkaldte strategiske partnerskaber.

De projekter, der gives tilskud til, skal blandt andet fokusere på videndeling og innovation i uddannelsessystemet. Derudover kan der søges om tilskud til politikudvikling på uddannelses- og ungdomsområdet. 

Der er afsat mere end 22 millioner euro til danske ansøgere, der søger om tilskud til mobilitets- og samarbejdsprojekter i 2016.

Hvem kan søge

Erasmus+ giver tilskud til projekter inden for mobilitet og internationalt samarbejde i de videregående uddannelser og erhvervsrettede grund- og efteruddannelser samt i børnehaver, grundskoler og ungdomsuddannelser. 

Derudover kan der søges om tilskud til mobilitets- og samarbejdsprojekter inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning samt ungdomsaktiviteter og idræt.

Ansøgningsfrister for mobilitets- og samarbejdsprojekter

Ansøgningsfristen for tilskud til mobilitetsprojekter i de videregående uddannelser, erhvervsrettede grund- og efteruddannelser, i børnehaver, grundskoler og på ungdomsuddannelser samt inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning er den 2. februar 2016 kl. 12.00. 

Ansøgningsfristen for tilskud til strategiske partnerskaber er den 31. marts 2016 kl. 12.00. 

For tilskud til mobilitets- og samarbejdsprojekter inden for ungdomsområdet er ansøgningsfristerne 2. februar, 26. april og 4. oktober 2016 kl. 12.00.

 Erasmus+

Kontakt

Jette Esager Rasmussen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 88 97
Email: jera@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside