Gå til indhold

Faldende private investeringer i forskning og udvikling

18. november 2015
Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling falder og der er blevet færre innovative virksomheder. Det viser to nye undersøgelser fra Danmarks Statistik.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at erhvervslivets udgifter til forskning og udvikling (FoU) er faldet fra 1,92 procent af bruttonationalproduktet (BNP) i 2013 til 1,89 procent i 2014.

Der ses også en lille nedgang i andelen af innovative virksomheder. 44 procent af de danske virksomheder har været innovative i perioden 2012-2014. Det er et lille fald i forhold til perioden 2011-2013, hvor andelen af innovative virksomheder var 46 procent. En virksomhed er innovativ, hvis den har indført nye eller væsentligt forbedrede produkter, produktionsprocesser, organisatoriske tiltag eller markedsføringstiltag.

Danmarks Statistik offentliggør de offentlige investeringer i FoU, og dermed de samlede investeringer i FoU, i januar 2016.

Virksomheder oplever barrierer for at investere

Styrelsen for Forskning og Innovations udgav sin årlige prognose for erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i september.

Prognosen belyser nogle af de barrierer, som virksomhederne oplever i forhold til at øge deres investeringer i forskning og udvikling. Den giver ikke et endeligt svar på, hvorfor de private investeringer ikke er højere, men viser dog, at 34 procent af de forsknings- og innovationsaktive virksomheder oplever væsentlige barrierer for at kunne øge deres investeringer i forskning og udvikling. Af disse oplever 61 procent manglende adgang til finansiering og 22 procent til kvalificeret arbejdskraft, som væsentlige barrierer.

 

Kontakt

Hanne Frosch
Orlov
Tlf.:
Email: xxxhsj@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside