Gå til indhold

Finansiering af videregående uddannelser i andre lande

04. december 2015
Finansieringen af de videregående uddannelser er for tiden til debat – men hvordan finansierer vores nabolande deres uddannelsesinstitutioner?

Styrelsen for Videregående Uddannelser har foretaget en sammenligning af bevillingssystemer for finansiering af videregående uddannelsesinstitutioner, hvor Danmark sammenlignes med Norge, Sverige, Nederlandene og Finland. De udvalgte lande har på centrale områder mange lighedstræk med Danmark.

Rapporten omhandler følgende emner:

  • Institutions- og uddannelseslandskabet
  • Bevillingssystemet
  • Dimensionering
  • Øvrig styring af institutionerne, herunder anvendelse af udviklingskontrakter

Landebeskrivelserne tager afsæt i besøg foretaget i 2014 med de relevante ministerier. Besøgene er endvidere suppleret med data og informationer fra de respektive lande.

Kontakt

Mikkel Leihardt
Direktør
Tlf.: +45 72 31 80 15
Email: mle@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside