Gå til indhold

Forskning og innovation til gavn for virksomheder over hele landet

10. december 2015
Den nye årlige forsknings- og innovationspolitiske redegørelse har fokus på samspillet mellem erhvervsliv og offentlig forskning med et særligt regionalt sigte.

Dette års forsknings- og innovationspolitiske redegørelse går i dybden med de dele af forsknings- og innovationssystemet, der har fokus på at bidrage til et bedre samspil mellem erhvervslivet og den offentlige forskning – både nationalt og regionalt – og som understøtter virksomhedernes vækst og udviklingspotentiale.

I redegørelsen analyseres virksomhedernes deltagelse i forsknings- og innovationssystemet på tværs af landsdele. Analysen viser, at virksomheder fra hele Danmark deltager i det nationale forsknings- og innovationssystem, og at virksomhedernes efterspørgsel efter viden og kompetencer er forskellig alt efter, hvor i landet de er lokaliserede. Derfor er der behov for et differentieret forsknings- og innovationssystem, som imødekommer de specifikke behov, virksomhederne har.

- Forsknings- og innovationssystemet er til for at understøtte vækst og beskæftigelse. Med redegørelsen får vi et første blik på virksomhedernes deltagelse og brug af virkemidlerne i de forskellige dele af landet. Det er mit ønske, at det kan bidrage til en debat om, hvordan vi fremadrettet skaber de bedste vilkår for forskning og udvikling i hele landet, siger uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen.   

Forsknings- og innovationspolitiske indsatsområder

Redegørelsen gør også status over forskning og innovation i Danmark og giver et overblik over indsatsområderne i forsknings- og innovationspolitikken de kommende år. Det drejer sig om indsatsområderne:

  • Forskere og forskningsmiljøer
  • Infrastruktur
  • Nyttiggørelse
  • Internationalisering
  • Åbenhed

Redegørelsen drøftes i Folketinget den 19. januar 2016.

Kontakt

Hanne Frosch
Orlov
Tlf.:
Email: xxxhsj@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside