Gå til indhold

Invitation til skriftlige indspil til nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser

21. december 2015
Uddannelses- og forskningsministeren inviterer alle interesserede parter til at komme med skriftlige indspil til, hvordan et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser bedst muligt indrettes.

Regeringen vil reformere taxametersystemet, så det understøtter højere kvalitet i uddannelserne og beskæftigelse.

Bevillingssystemet skal fortsat enkelt og gennemsigtigt fordele midlerne til institutionerne, men det skal også understøtte høj kvalitet på institutionerne og et øget fokus på overgang til arbejdsmarkedet efter endt uddannelse.

Samtidig skal systemet fortsat understøtte et regionalt forankret uddannelsesudbud. Regeringen lægger vægt på, at der bliver en bred inddragelse og dialog med institutioner og interessenter i arbejdet med udformningen af et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser. 

Derfor inviterer uddannelses- og forskningsministeren alle interesserede parter til at komme med skriftlige indspil til det videre arbejde med et nyt bevillingssystem.

Målet er at få overvejet alle relevante forslag til et bedre indrettet bevillingssystem inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Løbende dialog med institutioner og interessenter

Regeringen nedsatte i oktober 2015 et internt embedsmandsudvalg, som skal forberede forslag til et nyt bevillingssystem, der kan styrke fokus på kvalitet og beskæftigelse og samtidigt sikre, at systemet også fremadrettet er simpelt og sammenhængende.

I forbindelse med arbejdet nedsættes også en teknisk referencegruppe med repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne, som kan bistå i forhold til tekniske spørgsmål, herunder spørgsmål vedrørende implementering.

I starten af det nye år vil Uddannelses- og Forskningsministeriet afholde et dialogmøde for at drøfte udfordringer samt relevante incitamenter og hensyn i et nyt bevillingssystem.

Yderligere information om arrangementet følger. Herudover vil der i starten af det nye år blive nedsat en dialoggruppe med repræsentanter fra en række organisationer, ligesom ministeriet løbende vil drøfte elementer fra arbejdet med uddannelsesinstitutioner, studenterorganisation m.fl.

Frist for indspil den 29. januar 2016

Frist for indspil til det videre arbejde med et nyt bevillingssystem sendes senest den 29. januar 2016 til postkassen nytbevillingssystem@ufm.dk.

Alle indkomne indspil vil blive offentliggjort på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside, ufm.dk.  

Kontakt

Mikkel Leihardt
Direktør
Tlf.: +45 72 31 80 15
Email: mle@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside