Gå til indhold

Lovende forskertalenter løber med prestigefyldte EU-bevillinger

09. december 2015
Fem forskertalenter i Danmark er kommet i fornemt selskab. De er med på listen over bevillingsmodtagere, som Det Europæiske Forskningsråd har offentliggjort. Pengene går til blandt andet forskning i hukommelse og forskning i toppolitikeres brug af sociale medier under fortrolige forhandlinger.

Det Europæiske Forskningsråd, ERC har offentliggjort navnene på bevillingsmodtagere i seneste ansøgningsrunde af Starting Grants. Forskningsprogrammet Starting Grants er målrettet lovende forskere, som er i starten af deres forskning og forskningskarriere. Hver forsker modtager cirka 11 millioner kroner til at forfølge deres forskningsdrømme uanset videnskabeligt felt.

Stor høst til Københavns Universitet

Resultatet er positivt for især Københavns Universitet, idet flere af universitetets yngre forskere har opnået en af de prestigefulde million-bevillinger.

Om ERC-bevillingsmodtagerne på Københavns Universitet
 

Lektor Rebecca Adler-Nissen

Rebecca Adler-Nissen forsker i international politik, EU's udvikling og forholdet mellem medlemsstaterne. I øjeblikket særligt de politiske aspekter af euro-samarbejdet.

Hun modtager 11 millioner kroner fra Det Europæiske Forskningsråd til projektet ’DIPLOFACE: Diplomatic Face-Work - between confidential negotiations and public Display’, hvor hun skal forske i, hvad det betyder for diplomatiets evne til at skabe tillid og fredelige løsninger på internationale problemer, at toppolitikere og diplomater i dag bruger sociale medier som twitter og facebook – også under fortrolige forhandlinger.

Lektor Mark Rudner

Mark Rudner modtager 11 millioner kroner fra Det Europæiske Forskningsråd til projektet 'TopDyn: Probing topology and dynamics in driven quantum many-body systems'. Mark Rudner arbejder på tværs af forskellige områder af fysikken – fra teoretisk kvantefysik til de fysiske egenskaber af sammensatte systemer. Et af de centrale emner for hans forskning er at finde nye måder til at kontrollere komplekse kvantemekaniske systemer, hvilket vil kunne åbne nye døre for kvanteteknologi.

Lektor Andres Lopez-Contreras

Andreas Lopez-Contreras modtager 11 millioner kroner fra Det Europæiske Forskningsråd til projektet 'CFS modelling: Chromosomal Common Fragile Sites: Unravelling their biological functions and the basis of their instability'. Han skal undersøge, hvordan ustabilitet i DNA’et indgår i aldringsprocesser og udvikling af kræft.

ERC-bevilling med til udlandet


Lektor John Andrew Michael

John Andrew Michael, som tidligere har været ansat på Københavns Universitet, modtager 11 millioner kroner fra Det Europæiske Forskningsråd til projektet 'Sense of Commitment An Integrative Theory of Interpersonal Commitment'. Projektet gennemføres i udlandet.

Om ERC-bevillingsmodtageren på Aarhus Universitet


Lektor Sadegh Nabavi

Sadegh Nabavi forsker i synaptisk plasticitet og hukommelsesdannelse. Han modtager 11 millioner kroner fra Det Europæiske Forskningsråd til projektet ’STC Synaptic Tagging and Capture: From Synapses to Behavior’, der skal kaste lys over, hvordan hukommelse skabes. Hans forskning skal give svar på fundamentale spørgsmål såsom, hvorfor nogle erindringer varer ved og hvorfor nogle erindringer hurtigt glemmes igen.

Om Det Europæiske Forskningsråd, ERC

ERC yder tilskud til banebrydende forskningsprojekter af videnskabelig topkvalitet inden for alle fagområder. Talentfulde forskere fra hele verden kan opnå støtte til at gennemføre excellent forskning af allerhøjeste videnskabelige kvalitet i Europa.

ERC's tre største programmer Starting Grant, Consolidator Grant og Advanced Grant støtter excellente forskere på forskellige karrieretrin. ERC Starting Grant støtter forskere med 2-7 års erfaring efter opnåelse af en ph.d.-grad.

ERC udgør cirka 17 procent af budgettet på 75 milliarder euro for EU's forsknings- og innovationsprogram, Horizon 2020.

Læs mere

 

 

Handlinger tilknyttet webside