Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2015 Mere tværgående samarbejde om maritim forskning

Mere tværgående samarbejde om maritim forskning

Forskningspolitisk Kontaktudvalg for Tværgående Maritim Forskning udpeger i sin afrapportering en række områder, hvor der er behov for ny viden og samarbejder mellem forskere og erhverv inden for det maritime område – Det Blå Danmark.
Kontakt
Christian Bræin
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 81
Email: chr@ufm.dk

25. marts 2015

Det Blå Danmark er en vigtig erhvervsmæssig styrkeposition, men den globale konkurrence stiller store krav til de maritime virksomheders evne til at udvikle de produkter og ydelser, de tilbyder kunderne på det globale marked. Derfor er der behov for en forskningsindsats, der bidrager med ny viden, som i samarbejde med erhvervet kan omsættes til konkrete maritime løsninger.

Det er et af budskaberne i en afrapportering fra Forskningspolitisk Kontaktudvalg for Tværgående Maritim Forskning, der har haft til opgave at identificere tværgående problemstillinger inden for maritim forskning og igangsætte samarbejde mellem aktørerne på området. Udvalget blev nedsat af regeringen i 2013 som led i Vækstplan for Det Blå Danmark.

Samtidig konstaterer udvalget dog, at det er en udfordring for især de små og mellemstore virksomheder at få formuleret, igangsat eller deltage i forskningsprojekter.

Flere af fremtidens udfordringer kræver løsninger, der går på tværs af traditionelle forskningsskel, og udvalget udpeger derfor i sin rapport fire vigtige fokusområder for fremtidens maritime forskning, hvor der er behov for ny viden og bedre tværgående samarbejde mellem danske maritime virksomheder og forskningsmiljøer. Det drejer sig om:

1. Mere miljøvenlige og energieffektive maritime teknologier og systemer
2. Effektiv operation, drift og vedligehold af skibe
3. Optimering af transportkæder og logistik
4. Sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø i søfarten.

Udvalget anbefaler, at de relevante aktører fra forsknings- og uddannelsesinstitutioner, virksomheder, brancheorganisationer, Søfartsstyrelsen med flere går sammen om at løfte opgaven med at udvikle konkrete projektidéer i forlængelse af udvalgets arbejde.

Som en del af udvalgets arbejde har Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemført en kortlægning af maritim forskning i Danmark for at skabe et bedre overblik over feltet. Resultaterne er præsenteret i kontaktudvalgets rapport.

Senest opdateret 15. august 2019