Gå til indhold

Ny rapport kortlægger omkostninger til de videregående uddannelser

02. december 2015
De samlede omkostninger til uddannelse er kortlagt på tværs af universiteter, erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner.

Deloitte har på foranledning af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Finansministeriet kortlagt omkostningerne til uddannelse på tværs af de taxameterstyrede videregående uddannelser. Kortlægningen blev igangsat under den tidligere SR-regering.

Omkostningskortlægningen blev offentliggjort den 2. oktober 2015 som led i en teknisk høring i regi af de referencegrupper, som er nedsat i forbindelse med kortlægningen. Deloitte har på baggrund af referencegruppernes tilbagemeldinger foretaget justeringer i kortlægningen, som nu er færdiggjort.

Der er gennemført besøg samt en omfattende dataindsamling og omkostningsfordeling på samtlige relevante videregående uddannelsesinstitutioner. Det har således været et centralt fokus for opgaven at indhente og kvalitetssikre data samt gennemføre en omkostningskortlægning, der er sammenlignelig på tværs af alle de taxameterstyrede videregående uddannelser.

Kortlægningen giver et overordnet billede af ressourceanvendelsen til uddannelse på tværs af universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner.

Kortlægningen illustrerer blandt andet den meget store forskel, der er i prioriteringerne på tværs af uddannelserne med hensyn til timetal, holdstørrelse, mv. Ligeledes illustrerer kortlægningen at omkostningsniveau hænger sammen med tilrettelæggelsesform. Det vil sige, at uddannelser, der anvender laboratorier, har små hold og flere timer, er dyrest.

Samtidig viser kortlægningen, at det er meget vanskeligt at opgøre og sammenligne omkostningerne til uddannelse inden for og på tværs af de videregående uddannelsesinstitutioner.

Regeringen har igangsat et udvalgsarbejde, der skal komme med forslag til et nyt tilskudssystem for de videregående uddannelser. Det nye system skal i højere grad understøtte højere kvalitet i uddannelserne og give bedre overgang til efterfølgende beskæftigelse:

Kontakt

Mikkel Leihardt
Direktør
Tlf.: +45 72 31 80 15
Email: mle@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside