Gå til indhold

Ny strategi for investeringer i forskningsinfrastruktur

18. december 2015
Uddannelses- og Forskningsministeriet lancerer en ny strategi for forskningsinfrastruktur, der skal styrke Danmarks internationale konkurrenceevne inden for forskning, uddannelse og innovation.

I en ny såkaldt roadmap fremlægger Uddannelses- og Forskningsministeriet nu planerne for, hvordan de danske forskningsinfrastrukturer skal styrkes i de kommende fem år. Forskningsinfrastrukturer er udstyr, måleapparater, databaser, testfaciliteter og forsøgsanlæg. Det er værktøjer og faciliteter, der er nødvendige for forskningen.

- Danske forskere skal have adgang til de mest avancerede og moderne laboratorier og forskningsudstyr. Gode faciliteter understøtter fremragende forskning og skaber værdi for det danske samfund. Det er ambitionen, at Danmark i 2020 skal være en international frontløber inden for forskningsinfrastruktur, siger uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen.

Forslag til nye nationale forskningsinfrastrukturer
Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2015
Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2015

Den nye roadmap indeholder et katalog med 22 prioriterede forslag til nye nationale forskningsinfrastrukturer og væsentlige opgraderinger af eksisterende forskningsinfrastrukturer.

Forslagene omfatter blandt andet laboratorier til studiet af menneskers adfærd, en billeddannelsesfacilitet til 3D-visualisering, som kan anvendes inden for blandt andet fødevareforskning, medicin og arkæologi, samt et forslag med tre specialiserede centre for udvikling og anvendelse af droner i forskning til dataindsamling inden for blandt andet klima- og miljøområdet.

Den danske roadmap for forskningsinfrastruktur er et katalog, der vil udgøre beslutningsgrundlaget for fremtidige investeringer i nye nationale forskningsinfrastrukturer frem til 2020. Det er samtidig håbet, at kataloget vil tjene som inspirationsgrundlag for andre finansierende parter, for eksempel forskningsfinansierende fonde og regioner.

Dansk roadmap for forskningsinfrastruktur

  • De 22 forslag på roadmappen er udvalgt på baggrund af forslag fra de danske universiteter og forskningsinstitutioner.
  • Uddannelses- og forskningsministeren udmønter årligt Puljen til Forskningsinfrastruktur på finansloven. Med finansloven for 2016 er der afsat 132 millioner kroner ekstra til puljen i perioden 2016-2019. Der er i alt afsat godt 420 millioner kroner i 2015-2019 i Puljen til Forskningsinfrastruktur.
  • Roadmappens katalog forventes at ligge til grund for udmøntningen af Puljen til Forskningsinfrastruktur i perioden 2015-2019.

> Dansk roadmap for forskningsinfrastruktur 2015

Kontakt

Peter Sloth
Kontorchef
Tlf.: +45 25 36 96 62
Email: pesl@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside