Gå til indhold

Nye anbefalinger til håndtering af videnskabelig uredelighed i Danmark

14. december 2015
En ny rapport præsenterer tolv anbefalinger til ændringer af det danske system, der håndterer sager om videnskabelig uredelighed. Uddannelses- og Forskningsministeriet inviterer til en skriftlig høring af udvalgets rapport.

Et ekspertudvalg har siden februar 2015 gennemført et eftersyn af det danske system, der håndterer sager om videnskabelig uredelighed. Eftersynet sker på baggrund af en øget opmærksomhed på forskningsintegritet i Danmark med blandt andet lanceringen af den danske kodeks for integritet i forskning i november 2014 og de seneste års større danske uredelighedssager.

Ekspertudvalget præsenterer nu tolv konkrete anbefalinger til, hvordan man kan tilpasse rammerne for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU). Rapporten anviser også mulige løsningsmodeller til, hvordan systemet kan se ud i fremtiden.

Ny definition af uredelighed

Professor Jens Oddershede, forhenværende rektor på Syddansk Universitet og formand for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, har stået i spidsen for udvalget og siger:

- Det har været udvalgets ambition at få et solidt grundlag for de videre politiske drøftelser om ændringer af det eksisterende UVVU-system. Vi mener, at det er afgørende, at vi får et fremtidigt system med klare definitioner af roller og ansvar, som har legitimitet og opnår accept i brede kredse i forskningsverdenen.

Ekspertudvalget fremsætter derfor forslag til en klarere og mere afgrænset definition af videnskabelig uredelighed, som begrænser området til fabrikering, forfalskning og plagiering - også kaldet FFP.

Forslagene skal debatteres bredt

Udvalget anbefaler også en model, hvor de danske forskningsinstitutioner forpligtes til at håndtere sager om Questionable Research Practice (QRP) – altså større eller mindre brud på god videnskabelig praksis. Sager om egentlig videnskabelig uredelighed foreslås alene behandlet centralt i UVVU, dog med inddragelse af den involverede forskningsinstitution.

Udvalgets anbefalinger fokuserer desuden på UVVU’s mulighed for at tage sager op af egen drift, klagemuligheder, sagsbehandlingstid og organiseringen af UVVU.

Uddannelses- og forskningsministeren takker for udvalgets arbejde:

- Jeg glæder mig til at se nærmere på udvalgets anbefalinger, og jeg vil lægge op til, at vi får en bred og grundig debat om udvalgets forslag, siger uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen.

Uddannelses- og Forskningsministeriet inviterer alle interesserede til i en offentlig proces at indsende skriftlige bemærkninger til rapporten fra ekspertudvalget vedr. UVVU. Fristen for at indsende bemærkninger er 1. marts 2016, og alle bidrag offentliggøres på ministeriets hjemmeside.

Yderligere oplysninger, kontakt

Formand Jens Oddershede, telefon 40 40 10 97, e-mail: jod@sdu.dk

Kontakt

Johnny K. Mogensen
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 95 57
Email: jkm@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside