Gå til indhold

Regeringen efterser censorsystemet

22. oktober 2015
Censorsystemet med ekstern censur skal være med til at sikre kvalitet i de videregående uddannelser og retssikkerhed for de studerende. Regeringen viderefører et analyse- og udvalgsarbejde, der skal gå systemet efter i sømmene.

Meningen med de videregående uddannelser er at give de studerende viden og kompetencer, som de kan tage med sig og bruge i fremtidige job og livet i øvrigt.

Derfor har Danmark i dag et censorsystem med ekstern censur, som skal være med til at sikre kvalitet i uddannelserne og retssikkerhed for de studerende.

Udfordringer i nuværende ordning

Der er dog flere udfordringer med det nuværende system. Den tidligere regering nedsatte derfor et udvalg, som fik ansvar for et analyse- og udvalgsarbejde, der omfatter censorsystemet for alle de videregående uddannelser.

Formålet er en systematisk gennemgang af censorområdet set i forhold til prøve- og eksamenssystemet med henblik på at modernisere det, så udbytte og tidsforbrug modsvarer hinanden uden, at det går ud over de studerendes retssikkerhed.

Den nuværende regering er enig i, at der er brug for at undersøge det nuværende censorsystem. Derfor har den besluttet at videreføre analyse- og udvalgsarbejdet.

Udvalget skal opstille modeller for et fremtidigt system og overveje, om det  vil være relevant at ensarte censorsystemet på tværs af de videregående uddannelser.

Udvalget består af en formand og syv medlemmer og sekretariatsbetjenes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Styrelsen forventer, at arbejdet er afsluttet i august 2016.

Kontakt

Jette Søgren Nielsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 20
Email: jsn@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside