Gå til indhold

Stor succes med tværdisciplinær forskning på danske universiteter

17. december 2015
En ny evaluering af forskningsinitiativet UNIK viser, at det giver et solidt grundlag for nyskabende forskning at samle forskningsindsatser om store tværvidenskabelige initiativer.

Forskningsinitiativet UNIK (UNiversitetsforskningens InvesteringsKapital) blev lanceret i 2009 af Uddannelses- og Forskningsministeriet med det formål at samle verdensførende, danske forskningsmiljøer fra universiteterne om nogle få, men store og tværvidenskabelige initiativer.

Skabt nyskabende forskning

Initiativet udløb i 2014, og dets effekt er nu blevet evalueret af konsulenthuset Iris Group. Evalueringen giver overordnet en positiv vurdering af UNIK. Blandt andet fremhæver evalueringen, at UNIK har:

  • skabt grundlag for stærkere ledelse og styring af store, tværdisciplinære forskningssatsninger.
  • medvirket til at fokusere universiteternes forskningsstrategier,
  • medvirket til at etablere et solidt grundlag for nyskabende, banebrydende og tværdisciplinær forskning med fokus på store samfundsmæssige udfordringer,
  • skabt forskningsresultater, som sandsynligvis ville have været vanskelige at opnå i samme omfang via eksisterende instrumenter i det offentlige forskningsfinansieringssystem,
  • styrket de deltagende universiteters internationale eksponering og netværk i forhold til excellente miljøer i udlandet.

 Den fulde rapport findes på nedenstående link:

Nyttig del af det danske forskningssystem

Evalueringsrapporten indeholder også en kvalitativ analyse af, hvor ordningen i særlig grad har haft en effekt, og hvorvidt den effekt kan tilskrives UNIK's særegne programstruktur. Det vurderes, at kombinationen af effekter og de opnåede resultater har været forholdsvis enestående i forhold til andre, kendte forskningsfinansierende  instrumenter, og at UNIK på den måde har indgået som en nyttig og naturlig del af det danske forskningssystem i perioden 2009-2014.

Evalueringen understøtter dermed de konklusioner om UNIK’s resultater, som et internationalt ekspertpanel, kom frem til tidligere i år:

Med effektevalueringen af UNIK sættes der et foreløbigt punktum for initiativet, der udsprang af globaliseringsstrategien fra 2006.

Handlinger tilknyttet webside