Gå til indhold

SU-rådet nedlægges

21. december 2015
Uddannelses- og forskningsministeren nedlægger SU-rådet, da behovet for SU-rådet som rådgivende organ for ministeren reelt er ophørt. Ministeren vil fremadrettet drøfte SU-politiske emner i andre fora.

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen har besluttet at nedlægge SU-rådet fra den 21. december 2015.

- SU-rådet har bidraget positivt til at skabe det nuværende SU-system, men nu har det udspillet sin rolle. Jeg vil selvfølgelig stadig meget gerne drøfte SU-politiske emner med blandt andre studenterpolitikerne, men der findes bedre fora til det formål end SU-rådet, siger Esben Lunde Larsen.

SU-rådet blev nedsat i 1970 for at rådgive ministeren om SU-forhold, men SU er siden blevet en integreret del af den samlede uddannelsespolitiske dagsorden.

De seneste år har rådet derfor udelukkende været et samarbejds- og dialogforum om det praktiske arbejde med SU-administration - særligt i forlængelse af SU-reformen.

I sommeren 2016 er SU-reformen fuldt udrullet, og derfor bliver rådet nu nedlagt.

Dialog med institutioner og støttemodtagere

Styrelsen for Videregående Uddannelser har ansvaret for at implementere SUreformen. I den forbindelse har styrelsen været i tæt dialog med uddannelsesinstitutionerne. Desuden har den en løbende dialog med institutionerne i forskellige fora som for eksempel rektorforsamlinger og erfagrupper.

I første halvår af 2016 vil styrelsen desuden inddrage repræsentanter for støttemodtagerne i arbejdet med at kvalitetssikre informationsmaterialet forud for, at det sidste initiativ i SU-reformen træder i kraft.

Kontakt

Peter Nielsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 90
Email: pen@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside