Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2016 Vinderne i forskningens Champions League

Vinderne i forskningens Champions League

Det Europæiske Forskningsråd har kåret vinderne af de prestigefyldte bevillinger, Advanced Grants 2015. De går til de absolut bedste forskere i verden, heraf tre i Danmark. De danske forskere modtager tilsammen cirka 50 millioner kroner til forskning inden for sundhed, computerspil og metangas.
Kontakt
Anne Overgaard Jørgensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 51
Email: aoj@ufm.dk

02. maj 2016

De tre forskningsbevillinger fra ERC

Advanced Grants uddeles til forskere med en imponerende forskningskarriere på CV'et. Bevillingerne uddeles for 3. gang i Horizon 2020, og denne gang modtager 277 forskere fra hele verden til sammen 647 millioner euro til excellent forskning. Tre forskere i Danmark modtager en europæisk forskningsbevilling. 

 

Bevillingen gennemføres ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Jens Juul HolstJens Juul Holst, Professor ved Biomedicinsk Institut og The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, modtager et Advanced Grant fra Det Europæiske Forskningsråd til projektet BYPASSWITHOUTSURGERY

Projektet omfatter fortsatte studier af virkningsmekanismen bag dels vægttab og dels den kurative virkning på type 2 sukkersyge, der ses efter en Gastric bypass operation. Særligt er der fokus på at identificere faktorer, der kan udnyttes i en fremtidig ikke-kirurgisk behandling af fedme og sukkersyge.

Hovedhypotesen er, at det især er den overdrevne sekretion af appetit- og metabolisme-regulerende hormoner fra mavetarmkanalen, der er ansvarlige for ændringerne efter operation. Projektet tager derfor sigte på at opklare de mekanismer, der styrer den overdrevne sekretion med henblik på at kunne udnytte denne viden til at stimulere sekretionen af kroppens egne hormoner. 


Bevillingen gennemføres på IT-Universitet i København (ITU)

Espen AarsethEspen Aarseth, leder for Center for Computer Games Research, ITU, modtager et Advanced Grant fra Det Europæiske Forskningsråd til projektet MSG – Making Sense of Games.

Projektet skal udvikle en æstetisk grundteori for spil og analyseredskaber for spil-analyse. Det er både humanistisk grundforskning rettet mod den internationale forskningsfront i feltet game studies, og skal også udvikle bedre forståelse for de samfundsmæssige og kulturelle aspekter af spil, herunder voldsproblematik, afhængighed, og læring. 

Læs mere på ITU's hjemmeside

     Bevillingen gennemføres på Syddansk Universitet.
  Bo ThamdrupBo Thamdrup, professor på Biologisk Institut, modtager et Advanced Grant fra Det Europæiske Forskningsråd til projektet Novamox. 
     I forskningsprojektet vil Bo og hans forskerhold undersøge metankredsløbet. De skal undersøge processerne i den anaerobe metanoxidation, altså hvordan metan kan nedbrydes af mikroorganismer under iltfrie forhold, for bedre at forstå metankredsløbet.
     Forskningsprojektet vil blandt andet kaste lys over følgende spørgsmål: Hvad er det for organismer, der kan omsætte metan, hvordan gør de det, hvor lever de, og hvor meget metan kan de forbruge? I et langsigtet perspektiv vil forskningen give en langt større viden om, hvordan udslip af metangas fra vådområder påvirkes af klimaændringer, og hvordan man kan fjerne eller kontrollere metanudslip i forskellige systemer. 
   Foto: Det Naturvidenskabelige Fakultet, SDU

   Læs mere på SDU's hjemmeside

   Læs mere

   Kursus 'The successful ERC applicant'

   EuroCenter, Styrelsen for Forskning og Innovation holder den 16. juni 2016 ansøgningskursus for forskere, der vil søge grants fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC):

   Senest opdateret 02. maj 2016