Gå til indhold

13,38 millioner kroner til ny forskningsinfrastruktur for kemisk biologi

09. november 2017
Uddannelses- og forskningsministeren bevilger 13,38 millioner kroner til ny dansk forskningsinfrastruktur, som skal gavne dansk forskning i infektionssygdomme, multiresistente bakterier og udvikling af nye behandlingsformer mod kroniske sygdomme.

Bevillingen gives til etablering af den nye nationale forskningsinfrastruktur inden for kemisk biologi, DK-OPENSCREEN - Dansk forskningsinfrastruktur for kemisk biologi. Infrastrukturen etableres under ledelse af Danmarks Tekniske Universitet i samarbejde med Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet.

DK-OPENSCREEN vil bestå af et nationalt stofbibliotek og en række laboratorier til at udføre systematiske biologiske undersøgelser (screening) af små molekyler og fragmenters karakteristika. Laboratorierne og stofbiblioteket vil give danske forskere et stærkt grundlag for arbejdet med identifikation af biologisk aktive stoffer, som kan anvendes til tidlig lægemiddeludvikling, diagnostik og medicinsk forskning. Der vil i DK-OPENSCREEN blandt andet være et særligt fokus på forskning i infektionssygdomme, multiresistente og herunder antibiotikaresistente bakterier samt udvikling af nye behandlingsformer mod kroniske sygdomme.

En europæisk forskningsinfrastruktur inden for dette område, EU-OPENSCREEN, er samtidig under opbygning og skal samle feltets ledende europæiske laboratorier. For at være med på denne udvikling vil DK-OPENSCREEN levere det danske bidrag til den europæiske infrastruktur og give danske forskere adgang til både danske og europæiske data og afprøvningsfaciliteter. Det forventes, at forskningsinfrastrukturen også vil tilbyde adgang for virksomheder, herunder små- og mellemstore virksomheder inden for lægemiddel- og biotekindustrien.

Fakta om DK-OPENSCREEN

  • DK-OPENSCREEN ledes af Danmarks Tekniske Universitet i samarbejde med Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, som samtidig medfinansierer etableringen af forskningsinfrastrukturen.
  • Den danske infrastruktur vil bestå af tre regionale og specialiserede afdelinger, henholdsvis et nationalt stofbibliotek ved Danmarks Tekniske Universitet, en antibakteriel screeningfacilitet ved Københavns Universitet, en facilitet med specialisering i bakterielle netværk ved Aalborg Universitet

DK-OPENSCREEN er finansieret af Puljen til Forskningsinfrastruktur på baggrund af Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2015.

Kontakt

Katinka Stenbjørn-Lange
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 89
Email: kas@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside