Gå til indhold

15,9 millioner euro til udlandsophold med Erasmus+

16. juni 2017
Danske institutioner og organisationer modtager 15,9 millioner euro til at igangsætte 162 nye projekter om udlandsophold for elever, studerende, unge, undervisere og medarbejdere. Styrelsen for Forskning og Uddannelse har netop offentliggjort resultatet af første Erasmus+-ansøgningsrunde i 2017.

Årets første ansøgningsrunde om tilskud fra Erasmus+ til mobilitetsprojekter i de danske uddannelsesinstitutioner og organisationer er afsluttet, og de godkendte projekter er nu offentliggjort.

162 nye projekter modtager tilskud, og Styrelsen for Forskning og Uddannelse uddeler mere end 15,9 millioner euro. På tværs af uddannelsessektorer er der søgt om tilskud for 25,3 millioner euro til 235 projekter.

Pengene skal gå til projekter, hvor danske institutioner samarbejder med europæiske partnere om studie-, praktik- og uddannelsesophold for elever, studerende, unge, undervisere og medarbejdere. Opholdene sker som en integreret del af uddannelsen. Derudover vil institutionerne sende undervisere og medarbejdere på uddannelsesophold i Europa for eksempelvis at hente ny viden med hjem.

Et af projekterne løber af stablen i Varde Kommune, som over de næste to år vil give 84 medarbejdere på kommunens folkeskoler og ungdomsskole et kompetenceløft. Blandt andet skal undervisere i tysk og engelsk i folkeskolen deltage i efteruddannelseskurser i Tyskland og de engelsksprogede lande for at lære om nye sprogundervisningsmetoder og -materialer. Og skoleledere og pædagogiske konsulenter vil hente viden og erfaringer fra deres europæiske kolleger om, hvordan de kan styrke de pædagogiske læringsmiljøer i Varde Kommunes 17 skoler.

Næste frist for ansøgning om tilskud 

Næste frist for ansøgning om tilskud gennem Erasmus+ er den 4. oktober 2017 kl. 12. Her kan organisationer og professionelle, der arbejder inden for det uformelle ungdomsområde søge om tilskud til europæiske samarbejdsprojekter, der øger videndelingen mellem ungdomssektoren og institutioner og erhvervslivet. 

Erasmus+

Om Erasmus+

  • Erasmus+ er EU’s uddannelsesprogram. Programmet trådte i kraft 1. januar 2014 og løber frem til 31. december 2020.
  • Der er afsat mere end 25 millioner euro til danske ansøgere, der søger om tilskud til mobilitets- og samarbejdsprojekter i 2017. 
  • Programmet giver tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter i børnehaver, grundskoler og ungdomsuddannelser, erhvervsrettede grund- og efteruddannelser såvel som i de videregående uddannelser. Derudover giver Erasmus+ tilskud til projekter inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning samt ungdomsområdet og idræt.
  • I 2017 fejrer Erasmus+ 30 års fødselsdag. Flere end 130 000 danskere har haft gavn af programmet siden 1987.  

 

Kontakt

Peter Grønnegård
Kontorchef
Tlf.: +45 21 29 86 08
Email: pegr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Afsendere