Gå til indhold

47 millioner euro til udveksling og samarbejde mellem de nordiske og baltiske lande

02. november 2017
I 2017 deltog 3115 nordiske og baltiske institutioner og organisationer i uddannelsesprojekter med det populære Nordplus program. Nordisk Råd har d. 2. november 2017 godkendt, at programmet fortsætter frem til 2022 med en pulje på mere end 47 millioner kroner til nordiske og baltiske ansøgere.

De nordiske og baltiske lande vil de kommende år fortsat danne ramme om en lang række Nordplus-støttede uddannelsesprojekter. Nordisk Råd har den 2. november 2017 godkendt et nyt Nordplus-program for perioden 2018-2022. Programmet afløser det nuværende program, som udløber den 31. december 2017.

Formålet med det nye program er fortsat at styrke udviklingen og kvaliteten inden for uddannelsesområdet og fastholde samhørigheden mellem de nordiske og baltiske lande.

Det skal eksempelvis ske via mobilitetsprojekter, hvor studerende eller undervisere fra danske institutioner får tilskud til at tage på studieophold i et andet nordisk eller baltisk land eller til netværks- og projektsamarbejde mellem institutioner for at styrke undervisningen i nordisk sprog, forbedre skrivefærdigheder hos voksne eller udvikle nye metoder til digital undervisning.

Nordplus indeholder fem delprogrammer, som tilsammen henvender sig til alle dele af uddannelsesområdet. Med det nye program bliver det nemmere at søge tilskud til sprogprojekter under det såkaldte Nordplus Nordens Sprog.

Den samlede tilskudspulje for det nye program er på 47 millioner euro.

Næste ansøgningsfrist

I 2018 er der 9,4 millioner euro til uddeling til nordiske og baltiske ansøgere. Næste ansøgningsfrist er den 1. februar 2018.

Handlinger tilknyttet webside