Gå til indhold

Borgere om fremtidens forskning: Glem ikke etikken

21. marts 2017
En gruppe borgere blev i februar bedt om at kommentere på første udkast til FORSK2025, hvor 19 bud på fremtidens vigtigste forskningsområder er beskrevet. Et af borgernes budskaber var: Glem ikke etik og risici forbundet med forskning.

FORSK2025 indeholder 19 bud på Danmarks mest løfterige forskningsområder. De 19 bud er udformet i tæt dialog med virksomheder, forskningsinstitutioner, kommuner, regioner og en række øvrige interessenter.  Senest er en gruppe borgere blevet inviteret til at kommentere på de 19 foreslåede forskningsområde. Et af borgernes vigtigste budskaber var, at man ikke må glemme de etiske perspektiver og mulige risici forbundet med forskning. Det kan eksempelvis være ved fremtidens genomforskning. Her er der store potentialer for at skabe bedre sundhed for mennesker, men når man forsker i menneskets mindste bestanddele, er der vigtige at opveje gevinsten med potentielle etiske problemstillinger. 

Blandt borgerne var der også et udbredt ønske om at prioritere forskning i cirkulær økonomi. Her handler det om at blive bedre til at genanvende ressourcer som for eksempel vand og affald. Derudover understregede borgerene et behov for, at ny viden og nye ideer bliver kanaliseret ud i samfundet, hvor den kommer alle til gavn. Borgernes input indgår på linje med de øvrige høringsbidrag til FORSK2025.

Et fælles referencepunkt

FORSK2025 er skrevet på baggrund af i alt 476 forslag til forskningstemaer indsendt af 81 repræsentanter for erhvervsliv, videninstitutioner, kommuner, regioner og en bred kreds af øvrige interessenter. De mange forslag er kogt ned til 19 overordnede temaer, som har været sendt til kommentering hos interessenterne. En omfattende proces, som direktør for Styrelsen for Forskning og Uddannelse Hans Müller Pedersen er meget tilfreds med:

- Det har været et mål i sig selv at køre en åben og inddragende proces for at identificere de vigtigste forskningsområder for Danmark. Derfor er det en stor glæde at se, hvor mange der har engageret sig i processen og bidraget til FORSK2025. Med FORSK2025 får vi et produkt af høj kvalitet og et fælles referencepunkt for det fremtidige arbejde med forskning. Jeg vil derfor gerne takke for de mange input og det store engagement, vi har oplevet gennem hele processen, siger direktør Hans Müller Pedersen.

Det endelige FORSK2025-katalog forventes offentliggjort ultimo maj 2017.

Kontakt

Jens Haisler
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 48
Email: jha@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside