Gå til indhold

Danmark og Kina indgår aftale om studenterudveksling

08. maj 2017
Uddannelses- og Forskningsministeriet og det kinesiske undervisningsministerium har indgået en samarbejdsaftale om udveksling af studerende på de videregående uddannelser. Studerende fra begge lande får nu muligheder for at dygtiggøre sig og hente ny viden med hjem.

Kulturaftalerne.jpgEn samarbejdsaftale om studenterudveksling mellem Danmark og Kina giver danske studerende mulighed for at søge om gratis studiepladser på 279 videregående uddannelsesinstitutioner i Kina. Studiepladserne er inden for alle studieområder - fra de kunstneriske uddannelser til landbrug.

Med aftalen åbner de danske uddannelsesinstitutioner også dørene for studerende fra Kina. 

Aftalen blev underskrevet den 4. maj 2017 som led i statsministerens officielle besøg i Kina, hvor 11 bilaterale aftaler blev indgået. Aftalen er en opdatering af et tidligere samarbejdsprogram med Kina fra 1999.

Med fornyelsen af kulturaftalen stiller hvert land et antal stipendier til rådighed for studerendes udvekslingsophold på videregående uddannelser. Antallet af ophold for hvert akademisk år svarer til cirka 14 ophold af ét års varighed. Opholdene kan vare fra 3 måneder op til et år, og danske studerende har desuden mulighed for at tage en full-degree på bachelor-, kandidat- eller ph.d.-niveau i Kina. 

Ud over gratis studiepladser modtager de studerende hver måned et stipendium. Danske studerende får også stillet en bolig til rådighed i Kina.

Danske studerende, som ønsker at følge et undervisningsforløb på kinesisk, men mangler kinesiske sprogkundskaber, kan få et års intensivt sprogkursus.

De kinesiske studerende tilbydes desuden adgang til sommerkurser i dansk sprog og kultur, som udbydes på forskellige kursussteder i Danmark.

Om kulturaftaleprogrammet

Kulturaftaleprogrammet er et nationalt stipendieprogram, som støtter udveksling af studerende på længerevarende ophold inden for videregående uddannelse og udenlandske studerendes deltagelse på sommerkurser i dansk sprog og kultur.

Stipendieprogrammerne i henholdsvis Kina og Danmark administreres af the Chinese Scholarship Council og Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Den årlige ansøgningsfrist ligger i marts for kinesiske studerende og april for danske studerende.

Foruden Kina omfatter kulturaftaleprogrammet de europæiske lande samt Egypten, Israel, Japan, Rusland og Sydkorea. På FL 2017 er afsat 5,5 millioner kroner til ordningen. 

Kontakt

Peter Grønnegård
Kontorchef
Tlf.: +45 21 29 86 08
Email: pegr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside