Gå til indhold

DFiRbrief 9: Forskermobilitet i fokus

08. december 2017
Flere forskningsmiljøer og virksomheder har haft gode initiativer og erfaringer med forskeres mobilitet mellem sektorer end vi har antaget, fremhæver Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) i sit DFiRbrief 9. Derfor sætter rådet fokus på forskellige bidrag til mobilitet.

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) påpegede med rapporten ’Virksom viden – forskeres mobilitet mellem sektorer’ (DFiR, maj 2017), at der er mange værdifulde effekter af forskeres mobilitet mellem universiteter og den private sektor.

DFiR’s anbefalinger og konklusioner er henover 2017 blevet drøftet med ledelsesrepræsentanter fra universiteter, erhvervsliv, brancheorganisationer og andre. DFiR konstaterer oven på disse samtaler, at der er væsentlig større interesse for og erfaring med at anvende forsker mobilitet som et positivt redskab i styrkelsen af offentligt- privat forskningssamarbejde. DFiR har opsamlet erfaringer og eksempler på gode initiativer i DFiRbrief 9.

Baggrundsdokumenter

 

Handlinger tilknyttet webside