Gå til indhold

Konference: Nye læringsmetoder udfordrer anerkendelse af uddannelser på tværs af grænser

26. juni 2017
Styrelsen for Forskning og Uddannelse har i dag åbnet en konference med fokus på de udfordringer og muligheder, som de nye teknologier giver i forhold til at anerkende nye læringsmetoder og nye uddannelser på tværs af landegrænser.

135 uddannelseseksperter fra 48 lande samles i dag i København til en konference med fokus på, hvad nye teknologier betyder for arbejdet med anerkendelse af udenlandske eksamensbeviser og studieperioder. I løbet af de to dage, konferencen varer, skal deltagerne blandt andet drøfte de nye læringsformer, og hvordan man bedst kan vurdere og anerkende dem. Direktøren for Styrelsen for Forskning og Uddannelse glæder sig over temaet for konferencen.

– Vi ser en vækst i e-læring, åbne online-kurser og kombinerede undervisningsmetoder, og det er vi nødt til at forholde os til. Vi skal anerkende de nye læringsformer og de nye typer af uddannelsesudbud, som den teknologiske udvikling fører med sig, siger direktør Hans Müller Pedersen.

Direktør for Styrelsen for Forskning og Uddannelse åbnede konferencen Enic Naric i København.
Direktør for Styrelsen for Forskning og Uddannelse åbnede konferencen Enic Naric i København.

Konferencen er en årligt tilbagevendende begivenhed i de internationale netværk European Network of Information Centres (ENIC) og National Academic Recognition Information Centres (NARIC). I de to netværk samarbejder især de europæiske lande for at fremme vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser.

– Mange millioner studerende har allerede fået mulighed for at læse i udlandet og få deres eksamensbevis og studiepoint anerkendt ved hjemkomsten. Men studerende og migranter møder stadig udfordringer rundt om i Europa, når de søger fuld anerkendelse af deres uddannelseskvalifikationer. Derfor handler denne konference ikke kun om at fejre det internationale samarbejde, men også om at tackle udfordringerne for mobiliteten på tværs af grænser, siger direktør Hans Müller Pedersen.

ENIC- og NARIC-netværkene for anerkendelse af udenlandske uddannelserENIC og NARIC

ENIC hører under Europarådet og UNESCO. Netværket omfatter de fleste europæiske lande samt USA, Canada, Australien, New Zealand med flere.

NARIC hører under Europa-Kommissionen. Netværket omfatter alle EU- og EØS-lande.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse driver det danske ENIC/NARIC-center.

De nationale centre udveksler løbende viden og gennemfører fælles udviklingsprojekter på grundlag af Lissabonkonventionen. Eksempelvis projektet Fraudoc, som udarbejder redskaber til at imødegå dokumentsvindel og "diploma mills".

Lissabonkonventionen 20 år

Konferencen i København er også en markering af 20-året for Europarådets og UNESCO's Lissabonkonvention. Konventionen har siden april 1997 dannet et fundament for gensidig anerkendelse af adgangsgivende eksaminer, studieperioder og eksamensbeviser inden for videregående uddannelse.

53 lande har tilsluttet sig Lissabonkonventionen og dermed dens princip om, at en uddannelseskvalifikation fra et andet medlemsland skal anerkendes på linje med en uddannelseskvalifikation i værtslandet, medmindre der kan påvises væsentlige forskelle.

Lissabonkonventionen er over årene blevet udmøntet i støttedokumenter med mere præcise anbefalinger. Aktuelt forberedes en henstilling om anerkendelse af flygtninges medbragte uddannelse.

Læs mere

 

Kontakt

Mikkel Buchter
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 88 88
Email: mibu@ufm.dk
Allan Bruun Pedersen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 58
Email: abp@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside