Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2017 Fokus på dansk-brasiliansk forskningssamarbejde

Fokus på dansk-brasiliansk forskningssamarbejde

En dansk delegation har været i Brasilien for at tage pulsen på det dansk-brasilianske forsknings- og innovationssamarbejde. Mobilitet, fælles forskningspublikationer og samarbejde med industrien var i fokus.

12. september 2017

Den danske delegation bestod af repræsentanter fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Innovationsfonden og SCIENCE på Københavns Universitet. I løbet af besøget mødtes delegationen blandt andet med de mest centrale brasilianske forskningsfonde og ministerier for at drøfte de stærke samarbejdsrelationer.

Det stærke samarbejde med Brasilien ses blandt andet i den stigende mobilitet blandt især ph.d.-studerende fra Brasilien til Danmark. Stigningen er sket siden 2011, hvor de to lande indgik en samarbejdsaftale om forskning, innovation og videregående uddannelser. I samme periode er samarbejdet mellem danske og brasilianske forskere intensiveret med forskere fra Købehavns Universitet og universiteterne i São Paulo i spidsen. Det ses i antallet af fælles publikationer, som holder et højt impactniveau i sammenligning med andre internationale sampublikationer.

Ny figur 3

Ny samarbejdsaftale styrker dansk innovationscenter i São Paulo

Under delegationens besøg blev der underskrevet en samarbejdsaftale mellem Styrelsen for Forskning og Uddannelse og den forskningsfinansierende fond i delstaten São Paulo, FAPESP. São Paulo alene genererer flere forskningspublikationer end hvilket som helst andet land i Latinamerika, og FAPESP investerede i 2016 mere end 2,2 milliarder kroner i forskning. FAPESP er dermed en helt afgørende partner for Danmark i Brasilien. Innovationsfonden (og tidligere Det Strategiske Forskningsråd) har siden 2011 har haft et bilateralt samarbejde med FAPESP inden for netop fødevarer og bioressourcer og støttet en række konkrete forskningsprojekter med deltagelse af danske og brasilianske forskere samt industri.

Den nye samarbejdsaftale gør det i højere grad muligt at samarbejde med FAPESP om fælles seminarer, delegationsbesøg og workshops, hvor blandt andet danske og brasilianske forsknings- og innovationsmiljøer kan mødes. Dermed kan aftalen styrke en lang række af de aktiviteter, der allerede finder sted i regi af det danske innovationscenter i São Paulo.

HMP i Brasilien
Direktør for Styrelsen for Forskning og Uddannelse Hans Müller Pedersen og FAPESP's præsident José Goldemberg underskriver samarbejdsaftalen.

Fokus på fremtiden og FORSK2025                                                                                         

Som fokus for fremtidigt samarbejde mellem Danmark og Brasilien blev det danske FORSK2025-katalog præsenteret. Kataloget indeholder et overblik over fremtidens vigtigste forskningsområder, som de ses fra dansk erhvervsliv, institutioner, fonde mm. Der tegnede sig fælles fodslag om områder som for eksempel bæredygtig energi, materialeforskning og sundhed, herunder personlig medicin og forebyggelse. Brasilien har, som hjem for uendelige bioressourcer og en imponerende biodiversitet, et forståeligt fokus på ’bioeconomy’, herunder både biomasse, forarbejdning og bioprodukter.

Senest opdateret 12. september 2017