Gå til indhold

Nordplus uddeler 10 millioner euro til nye uddannelsesprojekter

23. juni 2017
Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram Nordplus uddeler mere end 10 millioner euro til uddannelsesprojekter i de nordiske og baltiske lande. I alt har 403 institutioner og organisationer modtaget støtte til projekter om udveksling og samarbejde.

Nordplus nyhed

De nordiske og baltiske lande vil i 2017 danne ramme om 403 nye uddannelsesprojekter. Projekterne modtager samlet set tilskud for mere end 10 millioner euro. Institutionerne bag projekterne har søgt penge gennem Nordisk Ministerråds Uddannelsesprogram Nordplus.

Frem til fristen i marts modtog Nordplus 582 projektansøgninger, og der er søgt om tilskud for 24,8 millioner euro.

Projekterne skal arbejde med udveksling af undervisere, elever og studerende mellem landene. Skoler kan for eksempel søge om tilskud til at besøge institutioner i andre nordiske eller baltiske lande for at samarbejde om udvikling af fælles kurser og metoder. Derudover giver programmet tilskud til at styrke netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og uddannelsesaktører i Norden og de baltiske lande.

207 af projekterne er inden for det videregående uddannelsesområde. Studerende i de videregående uddannelser kan tage på udlandsophold i et andet nordisk eller baltisk land for at styrke deres fremmedsprog, udvikle fagligheden og få større interkulturel forståelse.

I alt deltager 3115 institutioner fra de nordiske og baltiske lande i projekterne. Fra Danmark deltager 459 institutioner.

 

Nordplus

  • Nordplus giver tilskud til udveksling af undervisere, elever, studerende samt til netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og uddannelsesaktører i Norden og de baltiske lande.
  • Nordplus omfatter i alt fem programmer, som tilsammen henvender sig til alle dele af uddannelsesområdet.
  • Formålet med Nordplus er at styrke udviklingen og kvaliteten inden for uddannelsesområdet og fastholde samhørigheden mellem de nordiske og baltiske lande.
  • Næste ansøgningsfrist om tilskud fra Nordplus er i foråret 2018.

Kontakt

Jonas Toft Ludvigsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 13
Email: jto@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside