Gå til indhold

Ny aftale skal bringe danske forskere endnu tættere på forskningsfaciliteten ESS i Lund

21. november 2017
Mandag den 20. november 2017 blev en ny aftale mellem danske universiteter, European Spallation Source (ESS) og Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) underskrevet. Aftalen er en fælles erklæring om rammerne for et styrket samarbejde og videndeling mellem ESS og forskningsmiljøerne i Danmark.

I 2023 vil neutronforskere fra hele verden rette blikket mod nord, når verdens mest avancerede facilitet inden for neutronforskning producerer de første neutroner i Lund, Sverige. Faciliteten vil være endelig klar i 2025 og kan tage imod 2000-4000 forskere årligt. Den geografiske placering af ESS - kun 60 kilometer fra den danske grænse - og ESS Data Management and Software (DMSC) i København giver store fordele for danske forskere og forskningsmiljøer. 

Den nye aftale er en fælles erklæring om rammerne for yderligere at styrke samarbejdet og videndelingen mellem ESS og forskningsmiljøerne i Danmark. Den skal blandt andet bane vejen for fælles ph.d.-studerende og delte stillinger mellem universiteterne og ESS samt udstationeret personale, som kan øge dansk involvering i driften af ESS. Aftalen sætter ligeledes rammerne for et tættere samarbejde med ESS DMSC.

Vicedirektør i Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU), Niels Christian Beier, underskrev aftalen og havde rosende ord til de danske universiteters indsats og opbakning:

- Danmark skal på sigt være et af verdens førende centre for udvikling og anvendelse af hårde, bløde og biologiske materialer. Vi har derfor en ambitiøs strategi for, hvordan dansk forskning og erhverv vil få gavn af de unikke muligheder, som ESS skaber. I dag er vi blevet enige om en formaliseret ramme for at nå flere af de ambitiøse mål. Det er en stor milepæl i strategien og en bedrift, vi kan være stolte over. Det vil jeg gerne kvittere for og takke de involverede universiteter for, udtaler Niels Christian Beier.

Aftalen blev underskrevet af ESS, SFU, Aarhus Universitet (AU), Aalborg Universitet (AAU), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Københavns Universitet (KU), Roskilde Universitet (RUC) og Syddansk Universitet (SDU), . 

Fra venstre: Thomas Bjørnholm, prorektor for Forskning og Innovation (KU), Katrine Krogh Andersen, forskningsdekan (DTU), Niels Christian Beier, vicedirektør (SFU), John Womersley, generaldirektør (ESS), Henrik Bindslev, dekan (SDU) og Niels Christian Nielsen, dekan (AU)
Fra venstre: Thomas Bjørnholm, prorektor for Forskning og Innovation (KU), Katrine Krogh Andersen, forskningsdekan (DTU), Niels Christian Beier, vicedirektør (SFU), John Womersley, generaldirektør (ESS), Henrik Bindslev, dekan (SDU) og Niels Christian Nielsen, dekan (AU)

De danske universiteter og faglige miljøer har fra begyndelsen af projektet været engagerede i konstruktionen af ESS, og de deltager allerede i 6 instrumentprojekter til en samlet værdi af cirka 90 millioner kroner. Mest omfangsrigt er AU's og DTU og KU's involvering i opbygningen af 2 af de i alt 15 planlagte instrumenter. Instrumenterne er blandt de første som bliver færdige på ESS. Udviklingen og opbygningen af instrumenterne vil give danske forskere værdifulde perspektiver og indsigter i det videre arbejde med ESS.

God fremdrift i ESS-handlingsplanen

Samtidig med underskrivelsen af den nye aftale var den danske rådgivningsgruppe for ESS samlet for at diskutere det videre arbejde med den danske ESS-strategi. Siden strategien blev præsenteret for cirka to år siden, er mange af strategiens mål og visioner indfriet. Rådgivningsgruppen består af repræsentanter fra universiteter, dansk erhvervsliv, Region Hovedstaden og Københavns Kommune. Gruppen har til opdrag at følge den danske udvikling i relation til ESS og udarbejde en årlig handlingsplan, der tager bestik af igangværende og fremtidige indsatser for såvel SFU som de øvrige aktører.

 

Om ESS

European Spallation Source (ESS) er en forskningsfacilitet baseret på verdens mest kraftfulde neutronkilde. Den bliver bygget i Lund i Sverige og er tilknyttet et datacenter i København, ESS Data Management and Software Center (DMSC)

Den samlede konstruktionspris for ESS er cirka 15 milliarder kroner (2013-priser), heraf skal Danmark bidrage med cirka 2 milliarder kroner (2013-priser). Udgiften til DMSC er en del af ESS’ samlede konstruktionsbudget.

 

Kontakt

Morten Scharff
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 98
Email: msc@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside