Gå til indhold

Ny lov for behandling af sager om videnskabelig uredelighed vedtaget

21. april 2017
Et enigt Folketing har besluttet, at et nyt nævn fremover skal behandle de mest alvorlige sager om videnskabelig uredelighed. Privat forskning er også omfattet af nævnets kompetence.

Fremover kommer der klarere rammer for behandlingen af sager om videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskningspraksis. Det sker, efter et enigt Folketing i går vedtog en ny lov om videnskabelig uredelighed.

Et centralt nævn, Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, skal behandle sager om videnskabelig uredelighed, og den berørte forskningsinstitution vil i højere grad blive inddraget.

I forbindelse med lovbehandlingen var der ønske om, at den rent private forskning på for eksempel virksomheder også skulle omfattes af det nye nævns kompetence. Det ønske har ministeren imødekommet.

Sager om videnskabelig uredelighed behandles af nævnet. Mindre alvorlige sager om tvivlsom forskningspraksis behandles af de berørte forskningsinstitutioner. Formålet er at styrke institutionernes fokus på høj troværdighed og integritet i forskningen.

I 2014 blev der udarbejdet et dansk kodeks for integritet i forskning, og i 2015 kom et ekspertudvalg nedsat af uddannelses- og forskningsministeren med 12 konkrete anbefalinger til, hvordan man kunne tilpasse rammerne for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed. Loven bygger på udvalgets anbefalinger.

 

Handlinger tilknyttet webside