Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2017 Nye medlemmer til Innovationsfondens bestyrelse og Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Nye medlemmer til Innovationsfondens bestyrelse og Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Uddannelses- og forskningsministeren har udpeget en ny bestyrelse til Danmarks Innovationsfond samt nye medlemmer til Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd.

15. marts 2017

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske råd (DFiR) giver regeringen og Folketinget uafhængig og sagkyndig rådgivning om forskning, teknologiudvikling og innovation. DFiR arbejder for at fremme udviklingen af dansk forskning, teknologiudvikling og innovation til gavn for samfundet. DFiR består af en formand samt otte medlemmer. Medlemmerne i DFiR sidder som udgangspunkt i tre år ad gangen og kan genudpeges en gang.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind har udpeget en ny sammensætning af medlemmerne i DFIR, som gælder fra den 1. april 2017:

Nye medlemmer i DFiR:

 • Anna Haldrup, direktør, Forskningssupport, Carlsberg A/S
 • Søren Bech, professor, Aalborg Universitet og forskningsdirektør, B&O
 • Thomas Sinkjær, professor, Aalborg Universitet og forskningsdirektør Villumfonden
 • Katrine Krogh Andersen, forskningsdekan, Danmarks Tekniske Universitet
 • Søren Rud Keiding, professor og prodekan, Aarhus Universitet

Genudpegede medlemmer i DFiR:

 • Formand Jens Oddershede, professor, Syddansk Universitet
 • Maja Horst, professor og institutleder, Københavns universitet
 • Thomas Bech Hansen, forretningsudviklingsdirektør, Delta & Force
 • Nickie Spile, project manager, Novo Nordisk Fonden

Ny sammensætning af bestyrelsen i Danmarks Innovationsfond

Danmarks Innovationsfond uddeler hvert år midler til udvikling af viden og teknologi, der skal styrke forskning og innovative løsninger. Medlemmerne i bestyrelsen udpeges for en periode på indtil tre år, med mulighed for genudpegning en gang. Den 31. marts 2017 udløber indeværende beskikkelsesperiode for seks af medlemmerne, mens to tidligere medlemmer har ønsket afbeskikkelse før tid. Uddannelses- og forskningsministeren har derfor udpeget otte nye medlemmer til Danmarks Innovationsfonds bestyrelse. Den nye bestyrelse tiltræder den 1. april 2017.

Genudpegede medlemmer for en 3-årig periode:

 • Formand Jens Maaløe, President og CEO, Terma A/S
 • Næstformand Anja Boisen, Professor, DTU
 • Næstformand Flemming Besenbacher, Professor på AU og bestyrelsesformand for Carlsbergfondet

Genudpegede medlemmer for en 2-årig periode:

 • Peter Kurtzhals, Senior Vice President for diabetes, Novo Nordisk
 • Claus Hviid Christensen, CEO Nexus
 • Claus Jensen, Forbundsformand, Dansk Metal

Nye medlemmer for en 3-årig periode:

 • Anne-Marie Engel, forskningschef, Lundbeckfonden
 • Annette Toft, direktør for Landbrug & Fødevarer i Bruxelles
Senest opdateret 15. marts 2017