Gå til indhold

Nyt FORSK2025-katalog: 19 bud på fremtidens vigtigste forskningsområder

01. februar 2017
Et udkast til et nyt katalog med bud på særlig vigtige forskningsområder er nu klart. Kataloget foreslår blandt andet mere forskning i effektiv produktion for virksomhederne og personlig medicin. Formålet med kataloget er at inspirere og understøtte gode investeringer i dansk forskning frem mod 2025

En opdatering af ”den offentlige sektor”, så den tilpasses udviklingen i samfundet og verden. Bedre forudsætninger for at sikre Danmark mod angreb på internettet. Og personlig medicin tilpasset hver enkelt patients unikke behov. Det er bare tre af de specifikke områder, som Danmark skal prioritere sin forskning mod frem til 2025, hvis det står til et bredt udsnit af blandt andet videninstitutioner, interesseorganisationer, virksomheder og offentlige institutioner. De har indsendt i alt 476 forslag til topprioriterede forskningsområder, som nu er kogt ned til 19 specifikke forskningstemaer i et FORSK2025-katalog.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind ser kataloget som en oplagt inspirationskilde for fremtidige politiske prioriteringer.

- Hackere, sygdomme og en mere globaliseret verden udfordrer danskerne og vores virksomheder. Forskningen kan give os ny viden og teknologi, som beskytter os på internettet, bekæmper sygdomme mere effektivt og ruster os bedre i mødet med andre kulturer. Det er nogle af de relevante områder, der er med i FORSK2025-kataloget, og som jeg vil tage med videre i mine overvejelser - blandt andet når der skal forhandles om forskningsreserven til efteråret, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

FORSK2025-kataloget er inddelt i fire kategorier: Nye teknologiske muligheder, Grøn vækst, Bedre Sundhed og Mennesker og Samfund. Herunder er 19 mere konkrete temaer som Fremtidens produktion og smarte produkter, Digitale løsninger og big data samt Et borgernært og teknologiunderstøttet sundhedsvæsen. Hvert tema uddybes med målsætninger og muligheder for videre forskning.

Temaerne sendes nu retur til bidragsydere og andre interessenter, der får mulighed for at komme med kommentarer, inden det endelige FORSK2025-katalog præsenteres i maj.

Om FORSK2025

  • 81 interessenter har bidraget med de i alt 476 forslag til særlig vigtige fokusområder for dansk forskning.
  • FORSK2025 afløser det tidligere FORSK2020, der er blevet anvendt som grundlag for strategiske forskningsinvesteringer siden 2012.

Kontakt

Jens Haisler
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 48
Email: jha@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside