Gå til indhold

Slip uden om de typiske fejl i en Horizon 2020-ansøgning

30. november 2017
Styrelsen for Forskning og Uddannelser har identificeret seks typer af fejl og mangler, som giver afslag til ansøgninger til Horizon 2020. Undersøgelsen af tidligere afslag skal hjælpe nye ansøgere med at undgå disse fejl og øge deres muligheder for finansiering fra Horizon 2020.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har gennemgået 250 evalueringsrapporter for typiske fejl og mangler i de danske ansøgninger til Horizon 2020. Alle kroge og hjørner er nærstuderet, og det har afsløret seks generelle udfordringer i de ansøgninger, der fik en god bedømmelse, men ikke god nok til at opnå funding.

Undersøgelsen viser, hvad en bedømmer kigger efter i en ansøgning, hvad der trækker ned i deres bedømmelser, og hvad der skiller den gode ansøgning, der ikke får tilskud fra den fremragende ansøgning, der opnår tilskud. 

De seks udfordringer

De seks typiske mangler i gode ansøgninger, der alligevel får afslag:

Manglende detaljer

Beskrivelserne er for generelt for generiske og mangler en vis detaljeringsgrad. Dette vedrører især beskrivelser af målsætninger, målbare effekter samt arbejds- og tidsplan.

Manglende kvantificering

Hovedformål og projektets effekt er ikke kvantificeret og dermed for generelle.

Uklare målgrupper

Ofte er målgrupper ikke defineret eller beskrevet. Det gælder for eksempel beskrivelse af, hvilke målgrupper forskningsresultaterne gavner og/eller hvilke målgrupper formidlingsindsatsen retter sig mod. 

Ubalance

Der er en ubegrundet ubalance i projektet for eksempel mellem arbejdspakker, partnere og ressourcer.

Manglende sammenhæng
Der er mangel på sammenhæng i ansøgningen. For eksempel mellem de forskellige dele af projektet eller mellem metoder og mål, arbejdsindsats og budget.

Utilstrækkelig risikostyring

Risikostyring er dårligt beskrevet eller slet ikke beskrevet i ansøgningen.

Hent rapporten

Handlinger tilknyttet webside