Gå til indhold

Tal om forskning og innovation 2016 er offentliggjort

23. november 2017
I 2016 modtog danske forskere og virksomheder konkurrenceudsatte forsknings- og innovationsmidler for 4 milliarder kroner fra de tre store statslige forskningsfonde og Horizon 2020. I forhold til forskningsfinansiering er Horizon 2020 en stor spiller på linje med de statslige forskningsfonde.

Der var i 2016 stor efterspørgsel på de konkurrenceudsatte midler fra de tre statslige forskningsfinansierende fonde – Danmarks Grundforskningsfond, Danmarks Frie Forskningsfond og Danmarks Innovationsfond - samt EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020. Det viser en ny opgørelse, ’Tal om forskning og innovation 2016’, fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

De tre danske fonde og Horizon 2020 bevilligede tilsammen 4 milliarder kroner til forskning og innovation i 2016. Heraf stod Danmarks Innovationsfond for 1,5 milliarder kroner. Horizon 2020 bevilgede 1,1 milliarder kroner til danske deltagere, mens Danmarks Frie forskningsfond bevilgede lidt over 900 millioner kroner, og Danmarks Grundforskningsfond udbetalte 381 millioner kroner.

Forskere ansøgte i 2016 Danmarks Frie Forskningsfond for lidt over 9,8 milliarder kroner, mens Horizon 2020 blev ansøgt for knap 8,2 milliarder kroner og Danmarks Innovationsfond modtog ansøgninger for godt 7,8 milliarder kroner. Samlet set blev der efterspurgt knap syv gange flere midler i 2016, end der blev bevilget.

Det kan du blandt andet læse i ’Tal om forskning og innovation 2016’:

  • De tre statslige forskningsfinansierende fonde og EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020, har modtaget knap 7.900 ansøgninger, hvoraf knap 1.600 har fået bevilling.
  • Der er samlet blevet ansøgt om knap 27 milliarder kroner, hvoraf der er blevet bevilget knap 4 milliarder kroner til forsknings- og innovationsprojekter hos de fire fonde og programmer.
  • Succesraten for ansøgt beløb er lavest med 10 procent for Danmarks Frie Forskningsfond, mens succesraten for danske deltagere i Horizon 2020 var 14 procent. Succesraten var højest i Danmarks Innovationsfond med 19 procent.

 

Kontakt

Mette Venås Overballe-Petersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 18
Email: mvo@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside