Gå til indhold

Udvikling af ny kvalitetsmåling for de videregående uddannelser

12. december 2017
Som en del af det nye bevillingssystem skal uddannelsernes kvalitet måles. Målingen skal baseres på velafprøvede udenlandske modeller og flere eksperter skal inddrages, så det bliver en solid måling af uddannelsernes kvalitet.

Målingen af uddannelsernes kvalitet skal udvikles i 2018. Den skal være baseret på velafprøvede udenlandske spørgeskemakoncepter, der er lavet på baggrund af grundig forskning i videregående uddannelser. Målingen skal danne grundlag for genfastsættelsen af 5 procent af det nye grundtilskud, som er en del af aftalen. Genfastsættelsen sker første gang i 2023.

Måling af uddannelsernes kvalitet

Mange aspekter har betydning for uddannelsernes kvalitet. Den nye kvalitetsmåling skal derfor give et bredere og mere nuanceret billede af kvaliteten på de videregående uddannelser i Danmark. Den vil omfatte en lang række parametre, som forskning og erfaringer fra andre lande har vist, er relevant for studerendes læring.

Målingen vil adskille sig fra traditionelle tilfredsundersøgelser og underviser-evalueringer. De har bl.a. været kritiseret for at  give institutionerne grund til at sænke det faglige niveau, og at undervisere, der systematisk giver gode karakterer bliver bedømt bedre end undervisere, som sætter høje faglige krav. F.eks. vil de studerende i kvalitetsmålingen blive spurgt ind til deres egen tilgang til læring.

Udover at spørge de studerende vil der blive foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt nyuddannede. Derudover vil det blive overvejet, om undervisere også skal deltage i spørgeskemaundersøgelsen.

Fakta om målingen:

  • Målingen skal baseres på de forskningsbaserede og empirisk velafprøvede udenlandske modeller, samt på eksisterende danske erfaringer - bl.a. af Udvalget om Kvalitet og Relevans i de videregående uddannelser (Kvalitetsudvalget) i 2014 og på School of Business and Social Sciences på Aarhus Universitet.
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet står for udviklingen af målingen og vil inddrage relevante danske og udenlandske eksperter samt inddrage repræsentanter fra de videregående uddannelsesinstitutioner.
  • Der vil ikke blive tildelt midler på baggrund af den første måling i 2018. Tildeling af midler på baggrund af kvalitetsmålingen sker i 2023, hvor grundtilskuddet bliver genfastsat. Målingen vil blive koordineret med ministeriets øvrige spørgeskemaundersøgelser.

Handlinger tilknyttet webside