Gå til indhold

Undervisere på universiteterne ønsker fokus på udvikling af den gode undervisning

15. december 2017
Nyt fra Sekretariatet for Udvalg om Bedre Universitetsuddannelser: God undervisning skal udvikles løbende, sagde undervisere fra landets universiteter, som sekretariatet for Universitetsudvalget havde inviteret til en snak om fremtidens universitetsuddannelser.

På universiteterne arbejder underviserne på forskellige måder med at udvikle deres undervisning og gøre den endnu bedre. Det fortalte en række undervisere, da de mødtes med Sekretariatet for Udvalg om Bedre Universiteter den 7. december.

For eksempel fortalte undervisere fra DTU om Scholarship of Teaching and Learning, som er et forskningsbaseret koncept for, hvordan undervisere kan arbejde med at udvikle og forbedre deres undervisning. Det foregår ved, at de gennemgår deres egen undervisning, læser den nyeste forskning om undervisning og deler resultater og erfaringer med kollegaer.

Mange undervisere fra universiteterne oplever dog ikke, at fremragende undervisning anerkendes eller belønnes tilstrækkeligt på universiteterne. Derfor er det heller ikke alle, der har fokus på at udvikle undervisningen og tilrettelægge kurser på nye måder og med relevante læringsteknologier.

Flere af underviserne lagde vægt på, at udviklingen af deres pædagogiske kompetencer ikke skal stoppe efter adjunktniveau, men at også erfarne lektorer og professorer skal gennemgå forløb om bedre undervisning. Det skal ifølge underviserne ske i tæt samarbejde og sparring med deres kollegaer. Det er også vigtigt, at undervisningsudviklingen sker med udgangspunkt i den nyeste forskningsmæssige viden om, hvad der skaber dybdelæring og bidrager til, at studerende er motiverede og aktive i løbet af uddannelsen.

Baggrunden for mødet var en spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på universiteterne, som blev gennemført i efteråret 2017. Her blev underviserne spurgt om, hvordan de arbejder med at udvikle god undervisning, udbredelsen af IT i undervisningen, eksamensformer, incitamenter til god undervisning, med videre. På mødet drøftede underviserne også brugen af teknologi i undervisningen og de studerendes studieintensitet.

Universitetsudvalget vil tage undervisernes bidrag med i det videre arbejde.

 

Handlinger tilknyttet webside