Gå til indhold

91 har søgt om et Erasmus+ strategisk partnerskab

19. april 2018
Et Erasmus+ strategisk partnerskab er en god mulighed for at udvikle et uddannelsesfagligt område i samarbejde med partnere i andre europæiske lande. I alt har 91 danske institutioner søgt om et strategisk partnerskab ved ansøgningsrunden i marts 2018.

I alt har 91 institutioner og organisationer på uddannelses- og ungdomsområdet søgt om tilskud til et strategisk partnerskab for godt 18,8 millioner euro (knap 140 millioner kroner) ved fristen 21. marts 2018 (Erasmus+ Ungdom: 15. februar 2018). I 2018 kan strategiske partnerskaber støttes med knap 8,3 millioner euro.

41 har søgt Erasmus+ Skole, 19 har søgt Erasmus+ Voksen, 15 har søgt Erasmus+ EUD, 12 har søgt Erasmus+ Videregående, og 4 har søgt Erasmus+ Ungdom. Ungdomsområdet har som den eneste sektor tre årlige ansøgningsfrister, så her har ansøgere mulighed for at søge flere midler 26. april og 4. oktober 2018.

Flest har ansøgt Erasmus+ Skole

Ansøgere inden for skolesektoren, det vil sige dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser, har afleveret flest ansøgninger. Det skyldes formentlig tre faktorer: For det første har Erasmus+ Skole i år lanceret en ny type strategisk partnerskab, nemlig et Skoleudvekslingspartnerskab. Det er et mindre projekt, som er forholdsvist enkelt at søge, og hvor elev og/eller lærermobilitet er det bærende element.

For det andet har informationsindsatsen været styrket med blandt andet mindre informationsmøder under overskriften ’Bring a Friend’. Det er et koncept, hvor rådgivere fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse kommer rundt i landet og fortæller om tilskudsmuligheder, hvis man som potentiel ansøger samler minimum 10 interesserede venner.
Og for det tredje er sektoren, der søger Erasmus+ Skole, ganske enkelt rigtig stor, og flere og flere får øje på de faglige muligheder, det europæiske tilskud kan give dem.

Svar på ansøgning

Styrelsen for Forskning og Uddannelse behandler nu ansøgningerne, som skal fagligt bedømmes af eksterne eksperter. Alle ansøgere får svar senest 1. august 2018, og de strategiske partnerskaber kan gå i gang fra 1. september 2018.

Kontakt

Jette Esager Rasmussen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 88 97
Email: jera@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Afsendere