Gå til indhold

Åbent opslag efter medlemmer til bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond

03. september 2018
Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder forslag til nye medlemmer til bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond - fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation.

Danmarks Innovationsfond er en statslig fond med selvstændig bestyrelse. Fonden  udgør sammen med Danmarks Frie Forskningsfond og Danmarks Grundforskningsfond de tre centrale statslige forskningsfonde i Danmark. Fonden er reguleret i lov om Danmarks Innovationsfond.

Danmarks Innovationsfond investerer i iværksættere, forskere og virksomheder med viden og ideer, der skaber vækst og arbejdspladser i Danmark. Fonden skal særligt understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder.

I 2017 investerede fonden i alt 1,3 mia. kr. i nye projekter gennem sine programmer, herunder bl.a. Grand Solutions, InnoBooster, InnoFounder og Erhvervsforsker. Der investeres i projekter inden for et bredt spektrum af fagområder. Der er blandt andet investeret i projekter inden for robotteknologi, big data og kunstig intelligens, bedre udnyttelse af grøn strøm, kvanteteknologi, fødevareteknologi, skræddersyet medicin og sundhedsteknologi.

Forslag med tilhørende bilag skal være ministeriet i hænde senest mandag den 1. oktober 2018, kl 12.

Handlinger tilknyttet webside