Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2018 Åbent opslag efter medlemmer til bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond

Åbent opslag efter medlemmer til bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond

Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder forslag til nye medlemmer til bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond - fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation.
Kontakt
Zacharias Balslev-Clausen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 82
Email: zbc@ufm.dk

03. september 2018

Danmarks Innovationsfond er en statslig fond med selvstændig bestyrelse. Fonden  udgør sammen med Danmarks Frie Forskningsfond og Danmarks Grundforskningsfond de tre centrale statslige forskningsfonde i Danmark. Fonden er reguleret i lov om Danmarks Innovationsfond.

Danmarks Innovationsfond investerer i iværksættere, forskere og virksomheder med viden og ideer, der skaber vækst og arbejdspladser i Danmark. Fonden skal særligt understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder.

I 2017 investerede fonden i alt 1,3 mia. kr. i nye projekter gennem sine programmer, herunder bl.a. Grand Solutions, InnoBooster, InnoFounder og Erhvervsforsker. Der investeres i projekter inden for et bredt spektrum af fagområder. Der er blandt andet investeret i projekter inden for robotteknologi, big data og kunstig intelligens, bedre udnyttelse af grøn strøm, kvanteteknologi, fødevareteknologi, skræddersyet medicin og sundhedsteknologi.

Forslag med tilhørende bilag skal være ministeriet i hænde senest mandag den 1. oktober 2018, kl 12.

Senest opdateret 05. september 2018