Gå til indhold

Dannelse skal ruste studerende til en foranderlig verden

06. april 2018
Nysgerrighed og kritisk sans er blandt de vigtigste dannelseselementer i videregående uddannelser og forskningen. Det var der bred enighed om på det årlige Uddannelses- og Forskningsmøde.

- Os - der er til stede her i salen i dag - har ansvaret for uddannelsen af 275.000 håbefulde unge. Lad os sammen skabe verdens bedst dannede generation, indledte uddannelses- og forskningsminister Søren Pind det årlige Uddannelses- og Forskningsmøde den 5.-6. april. Temaet for mødet var dannelse i det 21. århundrede. 

På mødet deltog en bred skare af repræsentanter fra de videregående uddannelses- og forskningsinstitutioner. Også medlemmer af ministerens inspirationsgruppe for filosofikum, folketingsmedlemmer, studerende og repræsentanter fra erhvervslivet deltog på mødet, der blev afholdt på Hotel Koldingfjord. 

På Harvard University skal studerende kunne se ud over deres faglighed

Harvard-professor Stephanie Kenen var mødets internationale inspiration.

- Studerende på Harvard uddannes og dannes til at forstå deres egen rolle i samfundet. At være en prominent og uddannet samfundsborger handler ikke alene om at kunne sin faglighed som læge eller advokat, men også om at have en bred forståelse for det komplekse samfund og at formå at stille de rigtige spørgsmål og søge svar. Det man skal kunne fra universitetet er at tænke, arbejde i grupper, kommunikere, og være parate til at træde ud på et arbejdsmarked, som hurtigt ændrer sig, var hendes vigtigste pointe.

Anders Bjarklev, rektor på DTU, stiller spørgsmål til Stephanie Kenen.
Anders Bjarklev, rektor på DTU, stiller spørgsmål til Stephanie Kenen.

Mange vinkler på dannelse

Deltagerne pegede på kompetencer som nysgerrighed og kritisk sans som dannelseselementer for de videregående uddannelser og forskningen. 

Mødet afspejlede, at dannelse er et vidt begreb, som der er mange holdninger til, og som kan indgå i uddannelser og forskning på mange forskellige måder. Det handler blandt andet om at ruste studerende til et digitalt samfund, om forskningsintegritet, ærlighed, kendskab til hvor vi kommer fra, og om tværfaglighed. Om at kunne navigere i en foranderlig verden. 

For eksempel fortalte lærerstuderende og formand for Studenterforum UC, Christopher Ammentorp, at de som lærerstuderende indgår i tværfaglige forløb med socialrådgiver- og pædagogstuderende, som medfører refleksion over lærergerningens rolle og styrker kontakten og samarbejdet med andre fagligheder. 

Mødet sluttede med borddrøftelser og en paneldebat med studerende og rektorer fra forskellige videregående uddannelser om, hvordan der skal arbejdes videre med dannelse herfra i forhold til de enkelte områder. 

Paneldebat med Hanne Leth Andersen, Stefan Hermann, Niels Egelund, Anders Hanberg Sørensen, Sana Mahin Doost, Christopher Ammentorp
Paneldebat med Hanne Leth Andersen, Stefan Hermann, Niels Egelund, Anders Hanberg Sørensen, Sana Mahin Doost, Christopher Ammentorp

Handlinger tilknyttet webside