Gå til indhold

Den danske økonomi er afhængig af satellitbaserede tjenester

29. januar 2018
Ny rumstatistik sætter for første gang tal på danske virksomheders brug af satellitter, og hvad en stigende brug af satellitter betyder for digitalisering af danske virksomheder og dansk økonomi. Statistikken er udviklet i samarbejde med Danmarks Statistik.

Danmark har fået sin første rumstatistik, som tegner et nyt Danmarkskort over integrationen af satellitter i danske virksomheder og i den danske økonomi. Rumstatistikken sætter for første gang tal på udbredelsen og betydningen for dansk økonomi. Forventningen er, at integrationen af satellitter i dansk økonomi vil vokse og kan komme til spille en væsentlig rolle i digitaliseringen af danske virksomheder.

Den nye rumstatistik viser blandt andet, at virksomheder oplever mange
gevinster ved at bruge satellitdata som for eksempel effektivisering af arbejdsgangene. Satellitdata bruges i alle brancher, men bygge- og anlægsbranchen er førende i forhold til at anvende satellitdata i deres virksomheder. De satellitbaserede services er integreret i en lang række af virksomhedernes systemer og går langt ud over den almindelige benyttelse af GPS i biler og smartphones.

Rumstatistikken sætter derudover fokus på væksten i det danske rumerhverv samt digitaliseringen af landbruget gennem satellitter og droner.

Øvrige resultater

  • 15 procent af danske virksomheder med 10 eller flere ansatte svarer, at de bruger satellitbaserede services til at udvikle og drive deres virksomhed.
  • Virksomheder, som bruger satellitbaserede services, har i gennemsnit en højere omsætning, højere værditilvækst, større profit samt flere årsværk end gennemsnittet af virksomhederne.
  • Virksomheder, som bruger satellitbaserede services, er mere digitaliserede end gennemsnittet af virksomheder.
  •  Virksomheder, som bruger satellittjenester, er spredt ud i hele landet, men en tredjedel er placeret i region Hovedstaden.

* Nyheden er opdateret 30. januar 2018.

Kontakt

Peter Mandix Sehestedt
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 02
Email: pse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside