Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2018 Erasmus+ er midtvejsevalueret

Erasmus+ er midtvejsevalueret

Erasmus+ fungerer godt. Det er konklusionen i Europa-Kommissionens midtvejsevaluering af programmet. Fra 2014-2016 har 1,8 millioner mennesker deltaget i mobilitetsaktiviteter, og flere end 240.000 organisationer har været involveret i et samarbejdsprojekt.
Kontakt
Jette Esager Rasmussen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 88 97
Email: JERA@ufm.dk

23. februar 2018

Erasmus+ er EU’s program for uddannelse og erhvervsuddannelse, ungdom og idræt, der løber 2014-2020. Programmet har et totalt budget på 16,45 milliarder euro (over 122 milliarder kroner) og har som mål at give fire millioner mennesker mulighed for at udvikle sig fagligt, personligt og socialt ved at uddanne sig, arbejde eller udføre frivilligt arbejde på tværs af Europas grænser.

90 procent af brugerne er tilfredse

For at sikre sig at Erasmus+ fungerer bedst muligt, har Europa-Kommissionen nu evalueret de første år af programperioden samt den langsigtede virkning af de syv programmer fra perioden 2007-2013.

Overordnet viser evalueringen, at programmet er blevet godt modtaget af brugerne – over 90 procent tilfredse. Fokus i midtvejsevalueringen er på effektivitet, europæisk merværdi og relevans, sammenhæng med andre EU-programmer og på omkostningseffektivitet og forenkling, og den viser blandt andet, at Erasmus+:

  • har en positiv effekt på udviklingen af kompetencer
  • fremmer en følelse af at være europæer
  • fremmer viljen til at arbejde og studere i udlandet
  • har god sammenhæng med andre EU-programmer med meget få overlap
  • har rimelige administrationsomkostninger sammenlignet med lignende nationale ordninger

Forbedringsmuligheder

Midtvejsevalueringen peger på områder, hvor Erasmus+ kan forbedres i resten af programperioden. Derfor vil Europa-Kommissionen blandt andet arbejde for, at:

 • Erasmus+ bliver mere tilgængeligt for personer, der kommer fra dårligt stillede miljøer, eller som har særlige behov
 • lette skolers og andre mindre aktørers deltagelse i programmet
 • resultaterne fra vellykkede Erasmus+ projekter får større politisk indvirkning
 • mindske den administrative burde ved at forenkle ansøgnings- og rapporteringsprocedurer, gøre it-systemerne mere brugervenlige og ved at øge budgetfleksibiliteten

Midtvejsevalueringen vil også indgå i Europa-Kommissionens forberedelse af efterfølgeren til Erasmus+, der begynder i 2021. Europa-Kommissionen forventes at offentliggøre sit forslag til nyt program i juni 2018.

 

Senest opdateret 10. november 2021