Gå til indhold

Evaluatorer til Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps søges

08. november 2018
Styrelsen for Forskning og Uddannelse søger eksterne evaluatorer til at vurdere projektansøgninger og afrapporteringer inden for EU-programmerne Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps i perioden 2019-2020.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har allerede et antal evaluatorer til at vurdere ansøgninger og afrapporteringer, men vi modtager flere projektansøgninger, og dermed får vi også flere afrapporteringer, så vi har brug for flere evaluatorer inden for visse sektorer.

Erasmus+

Vi søger evaluatorer til at vurdere projektansøgninger og afrapporteringer inden for både Key Action 1 (mobilitet), Key Action 2 (strategiske partnerskaber) og Key Action 3 (ungdomsmøder) inden for følgende sektorer:

  • Erasmus+ Skole: Dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser
  • Erasmus+ Videregående: De videregående uddannelser
  • Erasmus+ Voksen: Almen voksenuddannelse og folkeoplysning
  • Erasmus+ Ungdom: Ungdomsorganisationer og -institutioner (alle 3 aktioner)

Det Europæiske Solidaritetskorps

Der skal vurderes ansøgninger og afrapporteringer inden for alle aktioner hos det Europæiske Solidaritetskorps.

Hvad forventer vi af dig?

Som evaluator skal du:

  • have bred viden om uddannelses- eller ungdomsområdet og et særligt kendskab til den eller de sektorer, som du ønsker at vurdere projektansøgninger og afrapporteringer inden for
  • have erfaring med budgetstyring af projekter, således at du kan vurdere, om et projektforslags budget følger opstillede krav og er realistisk
  • læse og skrive på klart og korrekt dansk og engelsk
  • have erfaring fra internationale mobilitets- og/eller samarbejdsprojekter
  • have adgang til en computer med internetadgang, da læsning og vurde-ring af ansøgninger foregår elektronisk
  • have egen CVR-registreret virksomhed.

Vi ønsker at udpege nye evaluatorer for en toårig periode (2019-2020), og du skal derfor tilkendegive, om du vil være interesseret i at indgå i vores pulje af evaluatorer i den givne periode.

Opgavens omfang

Antallet og omfanget af ansøgningerne varierer inden for de enkelte uddannelsessektorer, men der skal påregnes 3-8 dages arbejde for hver enkelt sektor pr. ansøgningsrunde. 

Antallet af afrapporteringer varierer fra sektor til sektor og indsendes løbende, hvorfor opgaven med evaluering heraf foregår over hele året. Vi forventer mellem 10-25 dage om året til vurdering af afrapporteringer.

Ud over de enkelte dages arbejde med evaluering af ansøgninger, forpligtiger vores kommende evaluatorer sig også til at deltage i et introduktions- og et evalueringsmøde. Vi dækker udgifter til rejse i forbindelse med deltagelse i disse møder. For deltagelse i møderne vil du blive aflønnet med timepris beregnet på baggrund af mødets varighed.

Tidsramme

For følgende uddannelsesområder vil opgaven med evaluering af ansøgninger primært foregå i perioden februar-juni: Dagtilbud, grundskoler og ungdomsud-dannelser, de videregående uddannelser samt almen voksenuddannelse og folkeoplysning. Vurdering af afrapporteringer inden for disse sektorer foregår løbende hele året, men er særligt koncentreret i efterårsmånederne.

For ungdomsområdet vil opgaven foregå løbende hele året. Der er tre ansøgningsfrister, og evalueringsopgaver med ansøgninger foregår således i februar, maj og oktober. Afrapporteringer foregår løbende fordelt over hele året.

Pris

Timepris (2018-niveau): 384 kr.

Interesseret? Din skriftlige ansøgning med CV skal være os i hænde senest mandag den 3. december 2018 kl. 12.00. Du kan kun blive udvalgt som evaluator, hvis du har egen CVR-registreret virksomhed.

I ansøgningen skal du angive, hvilken sektor du gerne vil arbejde med.

Din ansøgning sendes pr. e-mail til , som du også er velkommen til at kontakte, hvis du har spørgsmål til opslaget.

 

Kontakt

Jette Esager Rasmussen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 88 97
Email: jera@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Afsendere