Gå til indhold

Forhandlingerne om det nye Erasmus+ program er godt undervejs

26. november 2018
I dag nåede Ministerrådet til politisk enighed om forslaget til det kommende Erasmus+ program.

Ministerrådet har i dag vedtaget en såkaldt delvis generel indstilling om det fremtidige Erasmus+ program. Rådet er dermed nået til enighed om programmets indhold og overordnede struktur – men endnu ikke om budgettet for Erasmus+, som er en del af de centrale EU-budgetforhandlinger. 

Det næste Erasmus+ program træder i kraft i januar 2021 og vil gælde for perioden 2021-2027. Inden da skal programmet forhandles med Europa-Parlamentet, og det samlede EU-budget skal vedtages. Men med dagens møde, er Ministerrådet nået et vigtigt skridt på vejen.

Erasmus+ programmets formål er at støtte uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport i Europa. Erasmus+ giver danskere i alle aldre mulighed for at flytte sig – personligt og fysisk – og udveksle viden og erfaringer på tværs af landegrænser. Gennem mobilitet og samarbejde bidrager Erasmus+ til bæredygtig vækst, beskæftigelse, social sammenhængskraft og styrkelse af den europæiske identitet og medborgerskab.

Flere end 130.000 danske elever, studerende, undervisere og frivillige er gennem de seneste 30 år rejst ud i Europa og har dygtiggjort sig gennem EU’s uddannelsesprogram Erasmus+.

Handlinger tilknyttet webside