Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2018 Forskerophold ved amerikanske eliteuniversiteter

Forskerophold ved amerikanske eliteuniversiteter

Nu kan du søge ph.d.- og forskerophold i 2018 og 2019 ved MIT og udvalgte forskningsmiljøer på Stanford og Berkeley. Læs også om Birthe Dinesens ophold ved CITRIS.
Kontakt
Karin Ilsøth Rasmussen
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 82 13
Email: kra@ufm.dk
Winnie H. Laugø
Kontorfunktionær
Tlf.: +45 72 31 82 03
Email: whl@ufm.dk

07. marts 2018

Ph.d.-studerende og forskere ved danske institutioner kan søge støtte til ophold ved Massachusetts Institute of Technology (MIT), det tværviden-skabelige forskningscenter CITRIS ved Berkeley University samt katalyseforskningscentret SUNCAT på Stanford University. Styrelsen for Forskning og Uddannelse tilbyder desuden et rejsestipendium på 15.000 kr.

Styrelsen modtager løbende ansøgninger i 2018. Alle ansøgninger vurderes af det respektive amerikanske universitet, og egnede ansøgere får tilsagn om ophold efter først til mølle-princippet. Styrelsen for Forskning og Uddannelse forbeholder sig ret til at lukke for modtagelse af ansøgninger, når enten de allokerede besøgsmåneder eller bevillingerne til rejsestipendier er opbrugt.

Forskeropholdene indgår som et element i de samarbejdsaftaler, som Styrelsen for Forskning og Uddannelse har med de tre nævnte elitemiljøer. Formålet med aftalerne er at bygge bro mellem danske og amerikanske universiteter og vidensmiljøer og dermed understøtte danske institutioners mulighed for at opbygge internationalt netværk og etablere samarbejde med de bedste forskningsmiljøer i verden.

CASE: Forskerophold blev starten på et stærkt dansk-amerikansk netværk inden for telesundhed

Professor Birthe Dinesens ophold ved CITRIS har udmøntet sig i et længerevarende strategisk forskningssamarbejde, tiltrækning af mange millioner til fælles dansk-amerikanske forskningsprojekter samt fælles ph.d.-kurser. 

I 2010 besøgte professor Birthe Dinesen fra Aalborg Universitet en konference arrangeret af det danske innovationscenter i Silicon Valley. På konferencen kom Dinesen i kontakt med folk fra blandt andet forskningscentret CITRIS på UC Berkeley og Cleveland Clinic, der er verdensførende inden for forskning i hjertesygdomme.

Som opfølgning på de indledende kontakter tog Birthe Dinesen i 2014 på et fire måneders forskningsophold på CITRIS via en partnerskabsaftale, som Styrelsen for Forskning og Uddannelse har med det tværdisciplinære forskningscenter. De åbenlyse fælles forskningsinteresser resulterede i, at Dinesen sammen med de amerikanske partnere underskrev en femårig samarbejdsaftale med fokus på kardiologi.

Siden er netværket blevet udbygget med deltagere fra Harvard University, DTU, SDU og AU, og netværkets dagsorden er bl.a. blevet fremmet gennem et fælles dansk-amerikansk visionspapir.

Birthe Dinesen og kollegaerne har tiltrukket millioner af forskningskroner, og der er lavet mange fælles forskningsprojekter og publikationer på tværs af Atlanten. I 2017 blev netværkets første fælles ph.d.-kursus afholdt på Aalborg Universitet, hvor flere end 26 internationale ph.d.-studerende deltog, og der er planlagt endnu et fælles kursus i Californien i 2018.

Senest opdateret 13. marts 2018