Gå til indhold

Europa-Kommissionen foreslår at bruge 30 milliarder euro på europæisk uddannelse, ungdom og idræt

26. juni 2018
Europa-Kommissionen har offentliggjort sit forslag til det kommende Erasmus program (2021-2027) og lægger op til at fordoble budgettet – fra 14,7 til 30 milliarder euro.

Europa-Kommissionen fremlagde for nyligt sit forslag til det kommende Erasmus program, som skal løbe fra 2021 til 2027. Forslaget, der dækker uddannelse, ungdom og idræt, lægger op til at fordoble budgettet, så der i perioden vil blive investeret 30 milliarder euro (26 milliarder euro i 2018-priser). Fordelingen er 25,9 milliarder euro til uddannelsesområdet, 3,1 milliarder euro til ungdomsområdet og 550 millioner euro til idrætsområdet.

’Evolution, ikke en revolution’ lyder meldingen fra EU-Kommissionen, så der lægges umiddelbart ikke op til store forandringer. Der vil blive lagt vægt på at styrke viden og bevidsthed om Europa, og på bedre formidling og inklusion af folk med begrænsede muligheder.

Formålet med EU-Kommissionens forslag er:

  • At øge antallet af deltagere i Erasmus-programmet: Ved at fordoble budgettet vil det blive muligt at yde støtte til op til 12 mio. mennesker mellem 2021 og 2027 – hvilket er tre gange så mange som i den nuværende finansieringsperiode. Deltagere omfatter blandt andet elever, studerende på videregående uddannelser, praktikanter, lærere, undervisere, ungdomsarbejdere, idrætstrænere samt elever inden for erhvervsuddannelse og lærende inden for voksenuddannelse.
  • At nå ud til mennesker fra alle sociale baggrunde: Med nye rammer og lettere adgang for mindre organisationer og græsrodsorganisationer vil det nye program vil gøre det lettere for personer fra socialt dårlige kår at deltage.
  • At opbygge stærkere forbindelser til resten af verden: Mobilitet og samarbejde med tredjelande vil også blive styrket gennem en kombination af fysisk og virtuel mobilitet.

Nyt initiativ: Europauniversiteter

Der lægges blandt andet op til et samspil med forskningsprogrammet Horizon Europe i forhold til at støtte initiativet ’europauniversiteter’, som er strategiske partnerskaber mellem videregående uddannelsesinstitutioner gennem bottom-up netværk af universiteter i hele Europa. Det skal give studerende bedre muligheder for at opnå en grad ved at kombinere studier i flere EU-lande samt bedre muligheder for mobilitet.

Fakta

Eramus-programmets overordnede målsætning er at støtte borgernes uddannelsesmæssige, faglige og personlige udvikling på uddannelses-, ungdoms- og idrætsområdet i og uden for Europa, og dermed bidrage til bæredygtig vækst, beskæftigelse og social samhørighed og til styrkelsen af den europæiske identitet.

Forhandlingen af forslaget til det kommende Erasmus-program begynder i juli 2018 under det østrigske formandskab.

Kontakt

Jette Esager Rasmussen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 88 97
Email: jera@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Afsendere