Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2018 Forsøg med spansk på læreruddannelsen godkendt

Forsøg med spansk på læreruddannelsen godkendt

Professionshøjskolen Absalon har søgt om at tilbyde spansk som undervisningsfag på læreruddannelsen i Roskilde som en del af friuddannelsesforsøget i regeringens sprogstrategi. Styrelsen for Forskning og Uddannelse giver nu grønt lys til forsøget.
Kontakt
Tue Vinther-Jørgensen
Fg. Souschef
Tlf.: +45 72 31 78 80
Email: tvj@ufm.dk

01. juni 2018

Professionshøjskolen Absalon har som den første uddannelsesinstitution fået ja til at bruge det friuddannelsesforsøg, som følger med regeringens sprogstrategi - ”Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet”.

I forsøgsperioden kan universiteter og professionshøjskoler over fem år udvikle og afprøve nye tiltag ved at udvide rammerne om sprogfag og sproguddannelser. For at styrke kvaliteten og tiltrække flere dygtige studerende, er læreruddannelsernes fremmedsprogsfag omfattet af friuddannelsesforsøget.

Absalon planlægger at oprette en særlig fremmedsprogsprofil på læreruddannelsen i Roskilde, hvor den studerende på profilen skal vælge tre undervisningsfag med fokus på sprog:

  • Enten dansk og to fremmedsprog (tysk, fransk, engelsk eller spansk)
  • Eller tre fremmedsprog (tysk, fransk, engelsk eller spansk).

Absalon har ønsket at inkludere spansk som et tilbud til de studerende på sprog-profilen, selvom spansk ikke i dag er et af de undervisningsfag, de lærerstuderende kan vælge. Absalons ønske om at inkludere spansk skal blandt andet ses i lyset af, at spansk er blevet et populært fag i gymnasiet, og at skoler i Roskilde og Ringsted er i gang med forsøg med spansk som 3-årigt valgfag i folkeskolen.

Styrelsen fra Forskning og Uddannelse har godkendt forsøget for de studerende, der bliver optaget på læreruddannelsen i årene 2018-21. Styrelsen har i forbindelse med godkendelsen blandt andet bedt Absalon om at bekræfte, at der vil være relevante praktikpladser til de studerende i forsøgsperioden.

Senest opdateret 15. august 2019