Gå til indhold

Implementering af fælles kontoplan på de videregående uddannelsesinstitutioner

07. november 2018
Uddannelses- og Forskningsministeriet sætter gang i at implementere en fælles kontoplan på 35 videregående uddannelsesinstitutioner på baggrund af udvalgs-anbefalinger. Kontoplanen skal skabe mere gennemsigtighed i omkostningerne til videregående uddannelse og forskning.

Den daværende uddannelses- og forskningsminister nedsatte ultimo 2017 et udvalg, der skulle udforme et sammenligneligt grundlag for at opgøre blandt andet:

  • Uddannelsesomkostninger pr. studerende (for eksempel jurastuderende)
  • Omkostninger på forskningsområder eller forskningsprojekter
  • Generelle fællesomkostninger og omkostninger til bygninger

Udvalget har bestået af repræsentanter fra universiteterne, professionshøjskolerne, erhvervsakademierne, de kunstneriske uddannelsesinstitutioner, de maritime uddannelsesinstitutioner, Finansministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Uddannelses- og forskningsministeren har valgt at implementere den fælles kontoplan med udvalgsrapporten som grundlag. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte vil forestå implementeringen og inddrage relevante interessenter.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte påbegynder implementeringen af den fælles kontoplan i samarbejde med frivillige pilotinstitutioner i 2019. De øvrige institutioner følger i 2020 og 2021. De første nøgletal og data vil kunne foreligge i 2020/2021.

Talmaterialet vil indgå i løbende statistik fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og i de data, der stilles til rådighed i et datavarehus.

Læs mere

Handlinger tilknyttet webside