Gå til indhold

Indkalder forslag til ny bestyrelsesformand for Danmark Innovationsfond

26. september 2018
Danmarks Innovationsfond investerer i iværksættere, forskere og virksomheder med viden og ideer, der skaber vækst og arbejdspladser i Danmark. I 2017 investerede fonden i alt 1,3 milliarder kroner i nye projekter.

Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder forslag til ny bestyrelsesformand for Danmarks Innovationsfond – fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation.

Fonden udgør sammen med Danmarks Frie Forskningsfond og Danmarks Grundforskningsfond de tre centrale statslige forskningsfonde i Danmark. Danmarks Innovationsfond er en statslig fond med selvstændig bestyrelse.

Fonden skal særligt understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder.

Der investeres i projekter inden for et bredt spektrum af fagområder. Der er blandt andet investeret i projekter inden for robotteknologi, big data og kunstig intelligens, bedre udnyttelse af grøn strøm, kvanteteknologi, fødevareteknologi, skræddersyet medicin og sundhedsteknologi.

Forslag med tilhørende bilag skal være ministeriet i hænde senest den 21. oktober 2018.

Handlinger tilknyttet webside