Gå til indhold

Internationalt ekspertpanel skal evaluere Danmarks Innovationsfond

19. september 2018
Regeringen har nedsat et internationalt ekspertpanel, der skal evaluere Danmarks Innovationsfond.

Danmarks Innovationsfond blev etableret i 2014 med det formål at give tilskud til strategisk og udfordringsdrevet forskning, teknologiudvikling og innovation, blandt andet for at øge andelen af innovative virksomheder samt de private virksomheders investeringer i forskning og udvikling.

Der er nu nedsat et internationalt ekspertpanel, der skal evaluere fonden. Evalueringen skal blandt andet afdække, om fonden lever op til sit lovbestemte formål og fondens rolle i det samlede forsknings-, udviklings- og innovationssystem.

Evalueringen følger af den politiske aftale om Danmarks Innovationsfond indgået d. 3. oktober 2013.

Ekspertpanelet mødes efter planen tre gange henover efteråret, hvor medlemmerne blandt andet skal tale med fondens ledelse samt dens brugere og interessenter.

 Ekspertpanelets rapport med anbefalinger forventes klar i april 2019.

Medlemmer af ekspertpanelet

  • Formand Mark Ferguson, direktør for Science Foundation Ireland
  • Harri Kulmala, direktør for DIMECC, Finland
  • Jackie Hunter, direktør for BenevolentBio Ltd., Storbritannien
  • Sylvia Schwaag Serger, Prorektor ved Lunds Universitet, Sverige
  • Christoph Kratky, Professor Emeritus ved Karl-Franzens-Universitet i Graz, Østrig
  • Læs ekspertpanelets kommissorium (på engelsk, pdf) [inaktivt link]
  • Læs mere om ekspertpanelets medlemmer (pdf) [inaktivt link]

Kontakt

Pernille Ulrich
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 91 40
Email: peu@ufm.dk
Mark Neumann
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 86 62
Email: mane@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside