Gå til indhold

Invitation til partnerskaber til udvikling af nye ruminitiativer

20. december 2018
Ny rapport gør status for initiativerne i regeringens rumstrategi og ser på rumområdets betydning for Danmark i dag. Uddannelses- og Forskningsministeriet inviterer samtidig rumsektoren til at deltage i et samarbejde om at udvikle nye initiativer inden for rammerne af den nationale rumstrategi.

Hovedbudskabet i den nye rapport - som er den anden opfølgning på rumstrategien - er, at Danmark allerede er godt med.

Rumvirksomhederne skaber vækst og arbejdspladser, og erhvervet vokser. Satellitdata bliver anvendt som aldrig før i den danske økonomi og i offentlige myndigheder. Rapporten peger dog også på, at der stadig er et stort potentiale for større dansk deltagelse i de europæiske forskningsprogrammer.

Danmark fik sin første officielle rumstrategi i 2016, et år efter, at Danmark fik sin første astronaut. Strategien var regeringens svar på en teknologisk, kommerciel og institutionel revolution af rumområdet.

Regeringens rumstrategi fra 2016 indeholder derfor en række målsætninger og 46 initiativer, som skulle gøre både den private og offentlige sektor i Danmark bedre i stand til at drage fordel af de nye teknologiske muligheder og de store - både private og offentlige - investeringer i civile satellitprogrammer.

Som led i udviklingen af nye initiativer inden for rammen af regeringens rumstrategi inviterer Uddannelses- og Forskningsministeriet alle aktører med interesse for rumområdet til at deltage som ligeværdige partnere.

Partnerskaber, der kan være offentlige og private samarbejder om innovation, forskning og uddannelser. Og hvor alle bidrager med ressourcer, viden og ideer til løsningen af konkrete problemer eller løfter helt nye udfordringer i både en national og global sammenhæng.

  • Læs om rumstrategien og de tidligere implementeringsplaner [inaktivt link]

Handlinger tilknyttet webside