Gå til indhold

Kendskabet til jura i rummet skal styrkes i Danmark

09. maj 2018
Styrelsen for Forskning og Uddannelse er netop blevet udnævnt som dansk kontaktpunkt for the European Centre for Space Law. Udnævnelsen skal medvirke til at styrke kendskabet til rumjura i Danmark.

Etableringen af et dansk kontaktpunkt skal give danske myndigheder, virksomheder, studerende og andre med interesse for regulering af rumaktiviteter nemmere og bedre adgang til relevant viden.

The European Centre for Space Law (ECSL) har etableret kontaktpunkter i en lang række af ESA’s medlemslande. ECSL har til formål at styrke kendskabet til rumjuraen samt at fremme udvekslingen af information og ideer på tværs af de forskellige fagområder inden for rumsektoren.

Rumjura (på engelsk: space law) fastlægger de overordnede rammer for udøvelsen af aktiviteter i det ydre rum, og kendskab til rumjura er derfor vigtigt for alle, der beskæftiger sig med rumaktiviteter.

Som konsekvens af de seneste års udvikling på rumområdet i Danmark, herunder det stigende antal rumaktiviteter og det øgede engagement fra private aktører, har rumjuraen fået større betydning i Danmark. Danmark fik sin første lov om aktiviteter i det ydre rum i 2016.

ECSL afholder jævnligt kurser, workshops og andre arrangementer med fokus på aktuelle emner, f.eks. regulering af små satellitter.

Medlemskab af ECSL er åbent for alle fysiske og juridiske personer.

Yderligere information kan fås ved at rette henvendelse til

Handlinger tilknyttet webside