Gå til indhold

Kvalitetsmåling: Finsk forskningsdesign valgt til at undersøge de studerendes læring

17. maj 2018
Det forskningsbaserede finske LEARN-spørgeskemakoncept bliver grundlaget for den danske undersøgelse blandt studerende, der indgår som et element i den nye måling af kvaliteten på de videregående uddannelser. LEARN er enstemmigt anbefalet af eksperter, uddannelsesrepræsentanter og studerende.

Aftalepartierne bag det nye bevillingssystem er nu blevet orienteret om valget af LEARN. Med aftalen om det nye bevillingssystem er der sat øget fokus på kvalitet, og her er en måling af de studerendes læring et af de centrale tiltag.  Målingen vil fra 2022 have betydning for en del af uddannelsesinstitutionernes bevillinger.

Med LEARN-spørgeskemaet vil de studerende blive spurgt til deres oplevelser af læringsmiljøet og de studerendes egne læringsstrategier. Det giver ny viden om, hvordan uddannelsesinstitutionerne understøtter god læring.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har med inddragelse af eksperter afdækket en lang række internationalt anvendte spørgeskemakoncepter som undersøger forhold ved de studerendes læring. Kriterierne for valg af spørgeskemaet har været, at det skal være forskningsbaseret, velafprøvet, valideret i anerkendte tidsskrifter og måle på uddannelsesniveau. Derudover er der i valget af LEARN lagt vægt på følgende kriterier:

  • Målingen skal tilskynde til god studieadfærd og moderne studieformer
  • Målingen skal understøtte fokus på de studerendes ansvar for egen læring
  • Målingen skal bidrage til institutionernes lokale kvalitetsarbejde
  • Målingen skal være ensartet på tværs af alle de videregående uddannelser

Spørgeskemakoncept tilpasses dansk kontekst 

Det finske forlæg ”oversættes” til det danske uddannelsessystem, så det kan bruges i hele den videregående uddannelsessektor i Danmark. Justeringerne sker i samarbejde med eksperter, repræsentanter for institutioner og studerende. Det er desuden sendt i pilottest blandt 12.000 studerende på de videregående uddannelser i maj måned.

Handlinger tilknyttet webside