Gå til indhold

Ny arbejdsgruppe skal se nærmere på regulering af danske raketaktiviteter

13. april 2018
Øgede civile raketaktiviteter i Danmark har givet større behov for at regulere sikkerheden. Ny tværministeriel arbejdsgruppe skal se nærmere på behovet for regulering af området og organisering af godkendelser.

Der er i dag ikke en samlet ramme for tilladelse og vurdering af sikkerhed i forhold til udvikling, test og opsendelse af civile raketter i op til 100 km højde.

Når civile i dag vil opsende en raket skal der søges godkendelse på flere områder, som eksempelvis støjgrænser, sikker transport af farligt gods og aflysning af det fornødne luftrum. Et samlet regelgrundlag og et entydigt myndighedsansvar for vurdering af sikkerheden ved raketaktiviteterne findes ikke i dag, hvor flere forskellige myndigheder i en årrække et par gange årligt har været inde over civile aktørers opsendelse af raketter.

For at øge sikkerheden i forbindelse med de endnu relativt få civile raketaktiviteter i Danmark, nedsætter regeringen derfor en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal se på området. Arbejdsgruppen kommer til at bestå af de myndigheder, der er - eller kan blive - involveret i en samlet sikkerhedsvurdering af raketaktiviteter.

Arbejdsgruppen tager udgangspunkt i de nuværende regler og inddrager også internationale erfaringer og relevante eksterne aktører i arbejdet med at opstille forskellige mulige modeller for den fremtidige regulering og myndighedsorganisering af raketaktiviteterne.

Handlinger tilknyttet webside